รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2561

 

ครั้งที่ 29/2561 (20 ธันวาคม 2561)

ครั้งที่ 28/2561 (6 ธันวาคม 2561)

 

ครั้งที่ 27/2561 (29 พฤศจิกายน 2561)

ครั้งที่ 26/2561 (19 พฤศจิกายน 2561)

ครั้งที่ 25/2561 (1 พฤศจิกายน 2561)

ครั้งที่ 24/2561 (18 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 23/2561 (4 ตุลาคม 2561) 

ครั้งที่ 22/2561 (13 กันยายน 2561)

ครั้งที่ 21/2561 (6 กันยายน 2561)

ครั้งที่ 20/2561 (16 สิงหาคม 2561)

ครั้งที่ 19/2561 (2 สิงหาคม 2561)

ครั้งที่ 18/2561 (19 กรกฎาคม 2561)

ครั้งที่ 17/2561 (5 กรกฎาคม 2561)

ครั้งที่ 16/2561 (21 มิถุนายน 2561)

ครั้งที่ 15/2561 (31 พฤษภาคม 2561)

ครั้งที่ 14/2561 (17 พฤษภาคม 2561)

ครั้งที่ 13/2561 (3 พฤษภาคม 2561)

ครั้งที่ 12/2561 (26 เมษายน 2561)

ครั้งที่ 11/2561 (19 เมษายน 2561)

ครั้งที่ 10/2561 (5 เมษายน 2561)

ครั้งที่ 9/2561 (29 มีนาคม 2561)

ครั้งที่ 8/2561 (15 มีนาคม 2561)

ครั้งที่ 7/2561 (8 มีนาคม 2561)

ครั้งที่ 6/2561 (15 กุมภาพันธ์ 2561)

ครั้งที่ 5/2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561)

ครั้งที่ 4/2561 (25 มกราคม 2561)

ครั้งที่ 3/2561 (24 มกราคม 2561)

ครั้งที่ 2/2561 (18 มกราคม 2561)

ครั้งที่ 1/2561 (11 มกราคม 2561)

 

กลับขึ้นด้านบน