ทิศทางการดำเนินงาน ส.ส.ท. ปี 2564

สรุปผลงานปี 2563 และก้าวต่อไป Thai PBS

ด้านที่ 1 : Product Service เรียนรู้ตามความสนใจ 

ด้านที่ 2 : ALTV4 เรียนรู้ เรียนสนุก เพื่อคนทุกวัย

ด้านที่ 3 : Active Citizen เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม ภาคพลเมือง

ด้านที่ 4 : Core Agenda เรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคม

ด้านที่ 5 : Solution Journalism เรียนรู้หาทางออกให้สังคม

ด้านที่ 6 : Creative Hub เรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใ

ด้านที่ 7 : On Ground ต่อยอดการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

ด้านที่ 8 : Universality เรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่ 14
www.thaipbs.or.th/Turning14 

กลับขึ้นด้านบน