วิธีการรับสัญญาณ

วิธีที่ 1 : การรับสัญญาณสถานีส่งภาคพื้นดินด้วยแผงสายอากาศ UHF

ปัจจุบัน ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทั่วประเทศ 52 สถานี (ดูรายละเอียดได้จาก ระบบการแพร่ภาพ ) ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ได้จากสถานีส่งฯ ของ Thai PBS ณ ที่ไหน, ช่องสัญญาณความถี่ใด, คุณภาพของสัญญาณอยู่ในระดับใด และจะต้องติดตั้งแผงสายอากาศ UHF อย่างไร โดยดูได้จาก ระบบค้นหาสถานีส่งสัญญาณ โดยท่านจะต้องป้อน ข้อมูล จังหวัด, เขต/อำเภอ และ ตำบล ที่ต้องการค้นหา

เมื่อท่านได้ข้อมูลสถานีส่งฯ ที่ให้บริการในพื้นที่แล้วจะปรากฏข้อมูล ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำอธิบาย :
- ให้ปรับเสาอากาศไปยัง ชื่อสถานี กาญจนบุรี
หมายถึง ท่านสามารถรับสัญญาณ Thai PBS ได้จากสถานีส่งฯ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภายในแผนที่ แสดงขอบเขตพื้นที่
- บริการโทรทัศน์ของสถานีส่งฯ จังหวัดกาญจนบุรี จะระบุที่ตั้งของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ตั้งอยู่ที่ บ้านแก่งจีน ถ.ลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ส่งสัญญาณความถี่ออกอากาศที่ช่อง 34
- ทิศทาง (Rx) 181 องศาเหนือ หมายถึง แผงสายอากาศรับจะต้องปรับทำมุมกับทิศเหนือประมาณ 181 องศา ในทิศตามเข็มนาฬิกา
- ระยะห่างจากสถานีส่ง (D) 2.8 กิโลเมตร หมายถึง จากจุดที่ท่านอยู่ห่างจากสถานีส่งสัญญาณประมาณ 2.8 กิโลเมตร
- ระดับสัญญาณที่ (Fv) 94.3 dB?v/m หมายถึง ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นี้ รับสัญญาณได้ระดับ 94.3 dB?v/m
- คุณภาพของสัญญาณ (QL) = 5 หมายถึง สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน โดยมีเงื่อนไขที่สัมพันธ์กันของข้อมูลที่ได้ เพื่อให้การติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณได้ชัดเจน ดังนี้

เงื่อนไขการติดตั้งเสาอากาศ UHF หลังจากที่ค้นหาเขตพื้นที่บริการแล้ว
1. คุณภาพของสัญญาณ (QL) อยู่ในระดับ 4 หรือ 5
2. คุณภาพของสัญญาณ (QL) อยู่ในระดับ 2 หรือ 3

คุณภาพของสัญญาณอยู่ในระดับ 2 และ 3 พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ค่อนข้างรับสัญญาณได้ต่ำมาก หรืออาจจะรับสัญญาณยังไม่ได้ จากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ท่านอาจเปลี่ยนวิธีการรับชมรายการโทรทัศน์ไทยพีบเอส ผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 5 แทน ตามวิธีที่ 2

วิธีที่ 2 : รับสัญญาณตรงจากดาวเทียมไทยคม 5

ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบความชัดเจนสูง (HDTV: High Definition Television) ในระบบบีบอัดสัญญาณ MPEG-4 AVC มาตรฐาน DVB-S2 และ ความชัดเจนปกติเดิม (SDTV: Standard Definition Television) ในระบบบีบอัดสัญญาณ MPEG-2 มาตรฐาน DVB-S พร้อมกันผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่
C-Band Regional Beam เขตบริการโทรทัศน์ของไทยพีบีเอส ผ่านดาวเทียม ครอบคลุม ทุกพื้นที่ประเทศไทยและประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพื้นที่เขตบริการดาวเทียมไทยคม 5 (Thaicom 5 Footprint)

กลับขึ้นด้านบน