รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565

มีนาคม

รางวัลจากพิธีประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี 2565

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “ลุยไม่รู้โรย” รับรางวัล “สุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย”

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Media Innovation Awards 2021

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สาขา นวัตกรรมสื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผลงาน The Visual

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
  • ประเภทสื่อโซเชียลมีเดีย โดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS World
  • ประเภทสื่อออนไลน์ โดย Thai PBS Digital Media

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับ 2 รางวัล “สื่อสารมวลชนดีเด่น” วันสตรีแห่งชาติ ปี 2565

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564” โดยมูลนิธิคนดีประเทศไทย

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล “คนดีประเทศไทย” สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานฉุกเฉินไทยพีบีเอสสู้โควิด–19 รับรางวัล "คนดีประเทศไทย" ช่่วยเหลือสังคมในวิกฤตโควิด–19

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที จากผลงานสารคดีเรื่อง “คน จน เมือง” ตอน ซอกหลืบเยาวราช โดย ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที จากผลงานเรื่อง “คนหนีตาย” รายการเปิดปม
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที จากผลงานเรื่อง “มานิ – จาไฮ” ชีวิตบนเส้นด้าย จากรายการเปิดปม
 • รางวัลป๊อบปูล่าโหวต ภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต 'โควิด-19' ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานภาพถ่าย “ปืนฉีดน้ำ โควิด-19” โดย นายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ ช่างภาพข่าว ไทยพีบีเอส
 • รางวัลป๊อบปูล่าโหวต ภาพถ่ายในหัวข้อ “มุมมองชีวิตท่ามกลางวิกฤต 'โควิด-19' ผ่านเลนส์สิทธิมนุษยชน” ประเภทบุคคลทั่วไป จากผลงานภาพถ่าย “ยายของหนูกำลังทำอะไรอยู่” โดย นายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน ช่างภาพสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัล “สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2564

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “การประกวดบทความลับคมความคิด ครั้งที่ 15 (รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์)”

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลประเภทสื่อโทรทัศน์ รางวัลที่ 1 จากผลงานเรื่อง “โจทย์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ปี 2565” โดย นางสาวสิริภัคกมณ ตรัยตรึงตรีคูณ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส
 • รางวัลประเภทสื่อโทรทัศน์ รางวัลที่ 3 จากผลงานเรื่อง “ออมก่อนแก่แก้ปัญหาสูงวัย” โดย นางสาวสิริมา ทรงกลิ่น ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับ 2 รางวัล ประกวดบทความ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ประจำปี 2564

กลับขึ้นด้านบน