รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2563

ธันวาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัล "ประชาบดี" ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จาก รายการก(ล)างเมือง (รางวัลเกียรติยศ)
 • รางวัล "ประชาบดี" ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จาก รายการบ่ายโมงตรงประเด็น
 • รางวัล "ประชาบดี" ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ จาก รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส เข้ารับประทานรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563

เข็มที่ระลึกพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • เข็มที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากพระองค์ภาฯ

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2562 - 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสืบสวนสอบสวน จากผลงานรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน “หลักฐานความเป็นมนุษย์”
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ประเภทช่วยเหลือสังคม จากผลงาน “ข่าวหลอกขายถุงมือยาง” จากรายการสถานีประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2562 - 2563

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากผลงานละครเรื่อง คู่ซ่าคดีป่วน
 • รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จากผลงานละครเรื่อง คู่ซ่าคดีป่วน
 • รางวัลชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์ สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประจำปี 2563 จากผลงานรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส ตอน “สร้างแล้วทิ้ง”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัลช่อสะอาด ปี 2563 จากละครคู่ซ่าคดีป่วน และ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส

รางวัลจากพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจำปี 2563 (ครั้งที่9) สาขาให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน จากผลงานรายการ "คนสู้โรค"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รายการคนสู้โรค ไทยพีบีเอส เข้ารับประทานโล่รางวัล "ตาชั่งทอง" ประจำปี 2563

ตุลาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวสืบสวนยอดเยี่ยม
 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวออนไลน์ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัล ในงานประกาศรางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

รางวัลสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสิ่งของพระราชทาน จากการผลิตละครปลายจวัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากการผลิตละครปลายจวัก

รางวัลจากงานพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กันยายน 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดข่าวและบทความ ITPC AWARD 2020

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ (รางวัลชมเชย) และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากผลงานข่าว “ก้าวผ่าน COVID-19 เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น” ผลิตผลงานข่าวโดย นางสาวยไมพร คงเรือง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ สำนักข่าวไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 1 รางวัล โครงการประกวดข่าวและบทความ ITPC AWARD 2020

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักการ “บวร” มาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับโล่เชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม : รายการข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย
 • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม : สารคดีถ้ำหลวง สูญ หา เจอ รอด ฟื้น
 • รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม : เมืองเหมือง ชะตาชุมชน ชะตาประเทศไทย 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม “รางวัลนาฏราช” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลโล่เกียรติยศ รางวัลช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประจำปี 2563 จากผลงาน ละครคู่ซ่าคดีป่วน
 • รางวัลโล่เกียรติยศ สาขารายการโทรทัศน์ ประเภทผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ จากผลงานละคร คู่ซ่าคดีป่วน
 • รางวัลชมเชย สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประจำปี 2563 ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงาน รายการ Big Story ตอน สร้างแล้วทิ้ง

กรกฎาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล ITPC Award 2020

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล จากผลงานข่าว “ก้าวผ่าน COVID-19 เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องใหม่ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น”

โล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “รายการสถานีประชาชน” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

มีนาคม

รางวัลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลจากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล “ฐานันดร 4” เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

โล่รางวัลเกียรติยศ จากพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2562

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รายการ “ทันข่าว ไทยพีบีเอส” เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์

รางวัลจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์” ประจำปี 2562 ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายงานพิเศษเรื่อง “แจกสะบัด เงิน (ไม่) สะพัด”

มกราคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง “สืบสิทธิ์สุสานมอแกน” โดย คุณวิลาศิณีย์ ศุภรส
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง “ดีเอ็นเอ-ซิมการ์ด ปฏิบัติการสองแพร่ง” รายการเปิดปม โดย คุณจิราภรณ์ ศรีแจ่ม
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง “ติดคุกเพราะบุกรุกป่า” รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง “ผู้ลี้ภัยในเงา” รายการเปิดปม โดย คุณอาทิตย์ โชติสัจจานันท์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 4 รางวัล “สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2562

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับรางวัลอรรธนารีศวร ประจำปี 2562 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน

กลับขึ้นด้านบน