รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2559

ธันวาคม

รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี รายการใจเท่ากัน รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร และละครหมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา

พฤศจิกายน

รางวัลจากงาน NSM Alumni Day

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณในงาน NSM Alumni Day โดย อพวช. จากรายการ Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์
 • รางวัลสถานีที่ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2559
 • รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทสื่อมวลชน จากรายการสามัญชนคนไทย
 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2559 จากรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี
 • รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอารยสถาปัตย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับโล่เกียรติคุณในงาน NSM Alumni Day โดย อพวช.

ตุลาคม

รางวัลจากพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ในระดับสากล ISAS BCP 9001

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ใบรับรองมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ตามมาตรฐานสากล ISAS BCP 9001

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ในระดับสากล ISAS BCP 9001 เป็นองค์กรสื่อแห่งแรกของประเทศไทย

กันยายน

ผลการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากข่าวเรื่อง "ทุจริตค้านมโรงเรียนข้ามชาติ"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) เรื่อง"ปัญหามาตรฐานการบินของไทยและสิทธิของผู้โดยสาร"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม เรื่อง "การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม เรื่อง "ทุนจีน-ท่องเที่ยวจีน ไทยต้องยอมรับและปรับตัว"

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 8 ประจำปี 2558-2559

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อมวลชน ด้านส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ประเภทสถานีโทรทัศน์ วิทยุ รายการเยาวชน จากรายการคิดส์คลับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับโล่เกียรติยศรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น คนดีประเทศไทย ปีที่ 8

มิถุนายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ประเภททุจริตคอร์รัปชัน / กลโกงยอดเยี่ยม จากรายการเปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลยอดเยี่ยม ข่าวทุจริตคอร์รัปชันกลโกง ประจำปี 2559

พฤษภาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากผลงานข่าวเรื่อง ลมหายใจสุดท้ายป่าพรุเกาะนางคำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลชมเชย ข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม "แสงชัย สุนทรวัฒน์" ประจำปี 2558

รางวัลรายการด้านบริโภคดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี

 • รายการตอบโจทย์

มีนาคม

รางวัลจากงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น ประเภทรางวัลสถานี
 • รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว จากรายการท้าให้อ่าน
 • รางวัลละครสะท้อนสังคมดีเด่น ประเภทละคร จากละครสาบควายลายคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards 2016

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศ (Hall of Frame) จากรายการท้าให้อ่าน
 • รางวัลเกียรติยศ (Hall of Frame) จากรายการคิดวิทย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากเวที Family Awards 2016

มกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว "ผลกระทบเหมืองทองคำ"
กลับขึ้นด้านบน