รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2558

เดือนธันวาคม

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล ทั้งประเภทบุคคลและรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

 • ประเภทบคคุล
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 1 รางวัล
   รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • บุคคลภาคสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล
   นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน
 • ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 รางวัล
  • รายการสถานีประชาชน
  • รายการสามัญชนคนไทย

รางวัลประชาบดี

ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ

 • รายการใจเท่ากัน
 • รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 • ละครเด็กชายในเงา
 • รายการสถานีประชาชน

เดือนกันยายน

รางวัลช่อสะอาด

ไทยพีบีเอส ได้รับ 6 รางวัล บุคคล องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

 • รางวัลโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  • ผลงานเรื่อง “จับโกง ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย” จากโต๊ะข่าวสังคม
  • ผลงานเรื่อง “ทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอลทั่วภาคอีสานและภาคเหนือ” จากรายการสถานีประชาชน
  • ผลงานเรื่อง “เปิดปม ปลดล็อคกองสลาก” จากรายการเปิดปม
  • ผลงานเรื่อง “เปิดปม สวมรอยสวมบัตรประชชาชน” จากรายการเปิดปม
 • รางวัลสื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดี
  • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • รางวัลเกียรติบัตร สาขาละครโทรทัศน์
  • ละครเรื่อง ฝัน/เปลี่ยน/โลก

เดือนมิถุนายน

รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ

ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รายการสู้เพื่อสิทธิ์
 • รายการสามัญชนคนไทย

เดือนพฤษภาคม

รางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 18

ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รางวัลชมเชย : ประเภทรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม
  จากรายการ "เปิดปม ตอน ปริศนาทองพัทลุง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 • รางวัลชมเชย : ประเภทข่าว สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น
  จากรายการ "สารคดี 10 ปี สึนามิ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557

เดือนเมษายน

รางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • รายการพ่อแม่ สู้สู้

เดือนมีนาคม

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29

ไทยพีบีเอส ได้รับ 6 รางวัล คือ

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น จากรายการลุยไม่รู้โรย
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการทั่วถิ่นแดนไทย
 • รางวัลผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากเรื่อง "เด็กชายในเงา"

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ

ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดง
 • รางวัลประเภทนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง "หน้าต่างสีรุ้ง" ได้แก่ นางปนัดดา โกมารทัต
 • รางวัลประเภทนักแสดงนำหญิง จากละครเรื่อง "บุญผ่อง" ได้แก่ นางนุสบา ปุณณกันต์
กลับขึ้นด้านบน