รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2558

ธันวาคม

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล ทั้งประเภทบุคคลและรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

 • ประเภทบคคุล
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 1 รางวัล
   รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • บุคคลภาคสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล
   นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน
 • ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
  • รายการสถานีประชาชน
  • รายการสามัญชนคนไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

รางวัลจากพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลประชาบดี จากรายการใจเท่ากัน
 • รางวัลประชาบดี จากรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 • รางวัลประชาบดี จากละครเด็กชายในเงา
 • รางวัลประชาบดี จากรายการสถานีประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล “ประชาบดี” สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีเด่น

กันยายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 6 รางวัล

 • รางวัลโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  • ผลงานเรื่อง “จับโกง ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย” จากโต๊ะข่าวสังคม
  • ผลงานเรื่อง “ทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอลทั่วภาคอีสานและภาคเหนือ” จากรายการสถานีประชาชน
  • ผลงานเรื่อง “เปิดปม ปลดล็อคกองสลาก” จากรายการเปิดปม
  • ผลงานเรื่อง “เปิดปม สวมรอยสวมบัตรประชชาชน” จากรายการเปิดปม
 • รางวัลสื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดี
  • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • รางวัลเกียรติบัตร สาขาละครโทรทัศน์
  • ละครเรื่อง ฝัน/เปลี่ยน/โลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 6 รางวัลจากเวที “ช่อสะอาด” ประจำปี 2558

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีพระราชทาน “บัตรทรงขอบคุณ”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • บัตรทรงขอบคุณพระราชทาน จากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับพระราชทาน “บัตรทรงขอบคุณ” ในการจัดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

มิถุนายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “ฐานันดร 4 ทองคำ” ครั้งที่7 ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการสู้เพื่อสิทธิ์
 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการสามัญชนคนไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 2 รางวัล “ฐานันดร 4 ทองคำ” ประจำปี 2557

พฤษภาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชมเชย : ประเภทรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม
  จากรายการ "เปิดปม ตอน ปริศนาทองพัทลุง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 • รางวัลชมเชย : ประเภทข่าว สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น
  จากรายการ "สารคดี 10 ปี สึนามิ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2557

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 2 รางวัล สารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557

เมษายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2558

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว จากรายการ “พ่อแม่ สู้สู้”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2558

มีนาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 6 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น จากรายการลุยไม่รู้โรย
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการทั่วถิ่นแดนไทย
 • รางวัลผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากเรื่อง "เด็กชายในเงา"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 6 รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดง
 • รางวัลประเภทนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง "หน้าต่างสีรุ้ง" ได้แก่ นางปนัดดา โกมารทัต
 • รางวัลประเภทนักแสดงนำหญิง จากละครเรื่อง "บุญผ่อง" ได้แก่ นางนุสบา ปุณณกันต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำปี 2557

กลับขึ้นด้านบน