ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยในปีนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้งประเภทบุคคล และรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ดังนี้

1. ประเภทบุคคล

  • บุคคลทั่วไป ได้แก่ รองศาสตราจารย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • บุคคลภาคสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน


2. ประเภทรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดีเด่น

  • รายการ สถานีประชาชน
  • รายการ สามัญชนคนไทย
ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน