จดหมายข่าว


เกี่ยวกับ Thai PBS E-Newsletter

เป็นบริการจดหมายข่าวจาก Thai PBS ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อนำเสนอข่าวสาร และเป็นสื่อกลางสร้างสาระความรู้ และความบันเทิง ให้แก่สมาชิก นำส่งแบบรายวันและรายเดือน โดยแบ่งประเภทของจดหมายข่าวและวัตถุประสงค์ดังนี้

กลับขึ้นด้านบน