รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2563 

ครั้งที่ 9/2563 (28 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 8/2563 (16 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 7/2563 (9 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 6/2563 (19 มีนาคม 2563)

ครั้งที่ 5/2563 ( 5 มีนาคม 2563)

ครั้งที่ 4/2563 ( 20 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ครั้งที่ 3/2563 ( 6 กุมภาพันธ์ 2563)

ครั้งที่ 2/2563 (23 มกราคม 2563) 

ครั้งที่ 1/2563 (9 มกราคม 2563)

 

กลับขึ้นด้านบน