รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2562

ครั้งที่ 25/2562 (20 ธันวาคม 2562)

ครั้งที่ 24/2562 (13 ธันวาคม 2562)

ครั้งที่ 23/2562 (6 ธันวาคม 2562)

ครั้งที่ 22/2562 (21 พฤศจิกายน 2562)

ครั้งที่ 21/2562 (7 พฤศจิกายน 2562)

ครั้งที่ 20/2562 (17 ตุลาคม 2562)

ครั้งที่ 19/2562 (7 ตุลาคม 2562)

ครั้งที่ 18/2562 (19 กันยายน 2562)

ครั้งที่ 17/2562 (5 กันยายน 2562)

ครั้งที่ 16/2562 (15 สิงหาคม 2562)

ครั้งที่ 15/2562 (1 สิงหาคม 2562)

ครั้งที่ 14/2562 (18 กรกฎาคม 2562)

ครั้งที่ 13/2562 (4 กรกฎาคม 2562)

ครั้งที่ 12/2562 (20 มิถุนายน 2562)

ครั้งที่ 11/2562 (6 มิถุนายน 2562)

ครั้งที่ 10/2562 (23 พฤษภาคม 2562)

ครั้งที่ 9/2562 (2 พฤษภาคม 2562)

ครั้งที่ 8/2562 (18 เมษายน 2562)

ครั้งที่ 7/2562 (7 เมษายน 2562)

ครั้งที่ 6/2562 (21 มีนาคม 2562)

ครั้งที่ 5/2562 (7 มีนาคม 2562)

ครั้งที่ 4/2562 (21 กุมภาพันธ์ 2562)

ครั้งที่ 3/2562 (7 กุมภาพันธ์ 2562)

ครั้งที่ 2/2562 (17 มกราคม 2562)

ครั้งที่ 1/2562 (3 มกราคม 2562)

กลับขึ้นด้านบน