รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2555

ครั้งที่ 18/55 (15-16 ธ.ค. 55)

ครั้งที่ 17/55 (13 ธ.ค. 55)

ครั้งที่ 16/55 (22 พ.ย. 55)

ครั้งที่ 15/55 (15 พ.ย. 55)

ครั้งที่ 14/55 (8 พ.ย. 55)

ครั้งที่ 13/55 (25 ต.ค. 55)

ครั้งที่ 12/55 (18 ต.ค. 55)

ครั้งที่ 11/55 (11 ต.ค. 55)

ครั้งที่ 10/55 (4 ต.ค. 55)

ครั้งที่ 9/55 (6 ก.ย. 55)

ครั้งที่ 8/55 (16 ส.ค. 55)

กลับขึ้นด้านบน