รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2563 

ครั้งที่ 26/2563 (24 ธันวาคม 63)

ครั้งที่ 25/2563 (17 ธันวาคม 63)

ครั้งที่ 24/2563 (3 ธันวาคม 63)

ครั้งที่ 23/2563 (18 พฤศจิกายน 63)

ครั้งที่ 22/2563 (5 พฤศจิกายน 63)

ครั้งที่ 21/2563 (15 ตุลาคม 63)

ครั้งที่ 20/2563 (1 ตุลาคม 63)

ครั้งที่ 19/2563 (24 กันยายน 63)

ครั้งที่ 18/2563 (3 กันยายน 63)

ครั้งที่ 17/2563 (20 สิงหาคม 63)

ครั้งที่ 16/2563 (6 สิงหาคม 63)

 

ครั้งที่ 15/2563 (23 กรกฎาคม 2563)

ครั้งที่ 14/2563 (2 กรกฎาคม 2563)

ครั้งที่ 13/2563 (18 มิถุนายน 2563)

ครั้งที่ 12/2563 (4 มิถุนายน 2563)

ครั้งที่ 11/2563 (21 พฤษภาคม 2563)

ครั้งที่ 10/2563 (7 พฤษภาคม 2563)

ครั้งที่ 9/2563 (28 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 8/2563 (16 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 7/2563 (9 เมษายน 2563)

ครั้งที่ 6/2563 (19 มีนาคม 2563)

ครั้งที่ 5/2563 ( 5 มีนาคม 2563)

ครั้งที่ 4/2563 ( 20 กุมภาพันธ์ 2563)

 

ครั้งที่ 3/2563 ( 6 กุมภาพันธ์ 2563)

ครั้งที่ 2/2563 (23 มกราคม 2563) 

ครั้งที่ 1/2563 (9 มกราคม 2563)

 

กลับขึ้นด้านบน