รายงานการประชุมกรรมการนโยบาย ปี 2553

ครั้งที่ 14/53 (วันที่ 29 ก.ค. 53)

ครั้งที่ 13/53 (วันที่ 21 ก.ค. 53)

ครั้งที่ 12/53 (วันที่ 1 ก.ค. 53)

ครั้งที่ 11/53 (วันที่ 17 มิ.ย. 53)

ครั้งที่ 10/53 (วันที่ 3 มิ.ย. 53)

ครั้งที่ 9/53 (วันที่ 6 พ.ค. 53)

ครั้งที่ 8/53 (วันที่ 22 เม.ย. 53)

ครั้งที่ 7/53 (วันที่ 8 เม.ย. 53)

ครั้งที่ 6/53 (วันที่ 18 มี.ค. 53)

ครั้งที่ 5/53 (วันที่ 4 มี.ค. 53)

ครั้งที่ 4/53 (วันที่ 18 ก.พ. 53)

ครั้งที่ 3/53 (วันที่ 4 ก.พ. 53)

ครั้งที่ 2/53 (วันที่ 21 ม.ค. 53)

ครั้งที่ 1/53 (วันที่ 14 ม.ค. 53)

กลับขึ้นด้านบน