รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2560

เดือนธันวาคม

รางวัลจากงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น 

รางวัลจากงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อมวลชน ประจำปี 2560 ได้แก่ ณัฏฐา โกมลวาทิน

เดือนพฤศจิกายน

รางวัลจากงาน NSM Alumni Day 2017

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • โล่ขอบคุณผู้สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์

รางวัล Catholic Media Awards

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Grand Jubilee ประจำปี 2017 จากรายการ “ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี”

รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2560 รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จากผลงาน “โกงสนามกีฬา” 

เดือนกันยายน

รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล

 • สาขาผู้ผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยมแห่งปี ในฐานะรายการที่ผลิตผลงานเป็นที่ชื่นชอบของประชาคมอาเซียนยอดเยี่ยม จากรายการ “ไทยบันเทิง”

เดือนสิงหาคม

รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รายการส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น จากรายการ “สยามศิลปิน” 
 • รายการส่งเสริมศิลปะดนตรีดีเด่น จากรายการ “ดนตรีกวีศิลป์” 
 • รายการส่งเสริมสุขภาพและชีวิตดีเด่น จากรายการ “ทางนำชีวิต”

เดือนมิถุนายน

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม จากรายการ “เปิดปม ตอน ชะนีเร่” 

รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • รายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการสารคดี “GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน” 

เดือนเมษายน 

รางวัลเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • สื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2560

เดือนมกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รางวัลดีเด่น จากผลงานข่าวเรื่อง “มหากาพย์ "จีที 200" กับบาดแผลในใจของคนจังหวัดชายแดนใต้” 
 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง “บาดแผลที่บ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง คำขอโทษของรัฐและน้ำตาของผู้สูญเสีย”
กลับขึ้นด้านบน