รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2561

ธันวาคม

รางวัลจากงานเทียนส่องใจ เนื่องในวัดเอดส์โลก 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส เข้ารับประทานโล่รางวัล "สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รางวัลจากโครงการค่ายรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 20

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ทุ่งควายกิน อวอร์ด ครั้งที่ 9 จากรายการสอนศิลป์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : "สอนศิลป์" ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ทุ่งควายกิน อวอร์ด ครั้งที่ 9

รางวัลจากงานสิทธิมนุษยชนสากล

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศและรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 ประเภทสื่อมวลชน ได้แก่ คุณหทัยรัตน์ พหลทัพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : หทัยรัตน์ พหลทัพ รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลทีวีสีขาว

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลรายการข่าวดีเด่น จากรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย
 • รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น จากละครชุดแม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน แสดงโดย คุณจรรยา ธราสว่างกุล

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล จาก "รางวัลทีวีสีขาว" ประจำปี 2561

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทย 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชน ข่าวช่วยเหลือ – สร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากรายการสถานีประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รายการสถานีประชาชน เข้ารับโล่รางวัล"คนดีประเทศไทย" ประจำปี 2561

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลละครโทรทัศน์สร้างสรรค์แห่งปี 2561 จากละครชุดแม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ละครชุด "แม่ผู้สร้าง เรื่อง สายใยรักแห่งแผ่นดิน" เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณละครสร้างสรรค์แห่งปี 2561

รางวัลจากพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" บุคคลสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 สาขาให้ความรู้ความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชน จากรายการ แพะเดอะซีรีส์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รายการ แพะเดอะซีรีส์ เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" ประจำปี 2561

พฤศจิกายน

รางวัลจาก NACC AWARD 2018 (รางวัลช่อสะอาด ปี 2561)

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าว "สนามฟุตซอลร้าง"
 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าว "สินน้ำใจ ตม."
 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าวจากรายการเปิดปม ตอน "อุ้มข้ามแดน"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัล "ช่อสะอาด" ประจำปี 2561

รางวัลงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลหน่วยงานที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว
 • รางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส และ ณัฎฐา โกมลวาทิน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลบุคคล หน่วยงานและสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว

รางวัลจากการประกาศรางวัล Prix Jeunesse Video Festival for Children ครั้งที่ 2

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศจากละครสำหรับเด็ก เรื่อง RUN AON RUN

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลชนะเลิศ ละครสำหรับเด็ก เรื่อง RUN AON RUN

รางวัลจากพิธีรับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

ตุลาคม

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Digital News Excellence Awards 2018)

ไทยพีบีเอสได้รับ 10 รางวัล

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

กันยายน

รางวัลจากพิธีรับพระราชทานของที่ระลึกจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดปี 2561

สิงหาคม

รางวัลจากงานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 6

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 6 จากรายการ The North องศาเหนือ และรายการนักผจญเพลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสเข้ารับประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 6

รางวัลจากงาน National Geographic Thailand

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล Explorer Awards 2018 ได้แก่ บอล - ทายาท เดชเสถียร และ ยอด - พิศาล แสงจันทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “บอล - ยอด” สองพิธีกรจากหนังพาไป เข้ารับรางวัล Explorer Awards 2018

กรกฎาคม

รางวัลจากโครงการเชิดชูเกียรติ รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ นายธีรเดช งามเหลือ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ธีรเดช งามเหลือ รับรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติ รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1

มิถุนายน

รางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดล ประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเทพฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลจากงานประกาศผลรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชมเชยข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวน ได้แก่ รายการพลิกปมข่าว ตอน รุกอ่าวบ้านดอน ผลประโยชน์หมื่นล้าน
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ประเภทรายการ ได้แก่ รายการเปิดปม ตอน มานิ (ซาไก) ไร้รัฐ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 2 รางวัล จากงานประกาศรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 21

พฤษภาคม

รางวัลจาก Dara Daily Award

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสถานีโทรทัศน์ทางด้านผลิตสารคดียอดเยี่ยม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้ารางวัล “ผลิตสารคดียอดเยี่ยม” daradaily Awards ครั้งที่ 7

มีนาคม

รางวัลจากโครงการทำดี แทนคุณแผ่นดิน รางวัลนาคราชทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลนาคราชทอง ครั้งที่ 1 ปี 2561 จากรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” รับรางวัลนาคราชทอง ประจำปี 2561 สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น

รางวัลจากงานสัปดาห์สตรีสากล ปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้หญิงเก่ง ปี 2561 สาขานักบริหาร ได้แก่ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. รับรางวัล “ผู้หญิงเก่ง ปี 2561” สาขานักบริหาร

รางวัลจากงานรักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานพ่อสร้าง

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลองค์กรต้นแบบสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรต้นแบบสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์

รางวัลจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัล “โทรทัศน์ทองคำ” ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

รางวัลจากงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน (ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์) ได้แก่ นางสาวติชิลา พุทธสาระพันธ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “ติชิลา พุทธสาระพันธ์” รับรางวัล “สตรีดีเด่น” ด้านสื่อมวลชน ประจำปี 2561

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม และรางวัลสุดยอดนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2559-2560

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดข่าวอาชญากรรมปี 2559 - 2560 สาขาโทรทัศน์ ข่าวเชิงช่วยเหลือสังคม จากผลงานข่าว "ธุรกิจสีเทา ชายแดนแม่ฮ่องสอน"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับโล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ 3 “สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2559–2560”

กุมภาพันธ์

รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่6)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลตาชั่งทอง สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน จากรายการรู้เท่า รู้ทัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “รู้เท่ารู้ทัน” เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 6)

มกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น สาขาสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น จากรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน บ้านเรากรรมสิทธิ์ใคร
 • รางวัลชมเชย สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าว "โรฮิงญา คนไร้แผ่นดิน"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

กลับขึ้นด้านบน