รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2561

เดือนธันวาคม

รางวัลจากงานเทียนส่องใจ เนื่องในวัดเอดส์โลก 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น

รางวัลจากโครงการค่ายรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 20

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว ทุ่งควายกิน อวอร์ด ครั้งที่ 9 จากรายการสอนศิลป์

รางวัลจากงานสิทธิมนุษยชนสากล

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศและรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณหทัยรัตน์ พหลทัพ

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลทีวีสีขาว

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลรายการข่าวดีเด่น จากรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย
 • รางวัลนักแสดงสมทบหญิงดีเด่น จากละครชุดแม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน แสดงโดย คุณจรรยา ธราสว่างกุล

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลคนดีประเทศไทย 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชน ข่าวช่วยเหลือ – สร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากรายการสถานีประชาชน

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลละครโทรทัศน์สร้างสรรค์แห่งปี 2561 จากละครชุดแม่ผู้สร้าง สายใยรักแห่งแผ่นดิน

เดือนพฤศจิกายน

รางวัลจาก NACC AWARD 2018 (รางวัลช่อสะอาด ปี 2561)

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าว "สนามฟุตซอลร้าง"
 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าว "สินน้ำใจ ตม."
 • รางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงช่าว รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2561 จากผลงานข่าวจากรายการเปิดปม ตอน "อุ้มข้ามแดน"

รางวัลงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลหน่วยงานที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว
 • รางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

รางวัลจากการประกาศรางวัล Prix Jeunesse Video Festival for Children ครั้งที่ 2

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศจากละครสำหรับเด็ก เรื่อง RUN AON RUN

รางวัลจากพิธีรับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

รางวัลตาชั่งทอง ครั้งที่ 7 ปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลตาชั่งทอง (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 7) สาขาให้ความรู้ความเข้าใจงานสังคมสงเคราะห์ต่อประชาชน จากรายการแพะ เดอะซีรีส์

เดือนตุลาคม

รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (Digital News Excellence Awards 2018)

ไทยพีบีเอสได้รับ 10 รางวัล

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
 • รางวัลข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

เดือนกันยายน

รางวัลจากพิธีรับพระราชทานของที่ระลึกจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดปี 2561

เดือนสิงหาคม

รางวัลจากงานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 6

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 6 จากรายการ The North องศาเหนือ และรายการนักผจญเพลง

รางวัลจากงาน National Geographic Thailand

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล Explorer Awards 2018 ได้แก่ บอล - ทายาท เดชเสถียร และ ยอด - พิศาล แสงจันทร์

เดือนกรกฎาคม

รางวัลจากโครงการเชิดชูเกียรติ รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ นายธีรเดช งามเหลือ

เดือนมิถุนายน

รางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดล ประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเทพฯ

รางวัลจากงานประกาศผลรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวน จากผลงานข่าว รุกอ่าวบ้านดอน ผลประโยชน์หมื่นล้าน
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ เรื่อง มานิ (ซาไก) ไร้รัฐ จากรายการเปิดปม

เดือนพฤษภาคม

รางวัลจาก Dara Daily Award

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสถานีโทรทัศน์ทางด้านผลิตสารคดียอดเยี่ยม

เดือนมีนาคม

รางวัลจากโครงการทำดี แทนคุณแผ่นดิน รางวัลนาคราชทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลนาคราชทอง ครั้งที่ 1 ปี 2561 จากรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส

รางวัลจากงานสัปดาห์สตรีสากล ปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้หญิงเก่ง ปี 2561 สาขานักบริหาร ได้แก่ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท.

รางวัลจากงานรักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานพ่อสร้าง

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลองค์กรต้นแบบสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์

รางวัลจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง 

รางวัลจากงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน (ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์) ได้แก่ นางสาวติชิลา พุทธสาระพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม และรางวัลสุดยอดนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2559-2560

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดข่าวอาชญากรรมปี 2559 - 2560 สาขาโทรทัศน์ ข่าวเชิงช่วยเหลือสังคม จากผลงานข่าว "ธุรกิจสีเทา ชายแดนแม่ฮ่องสอน"

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลเกียรติยศ ตาชั่งทอง บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2560 (ครั้งที่6)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลตาชั่งทอง สาขาผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน จากรายการรู้เท่า รู้ทัน

เดือนมกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น สาขาสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น จากรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน บ้านเรากรรมสิทธิ์ใคร
 • รางวัลชมเชย สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าว "โรฮิงญา คนไร้แผ่นดิน"กลับขึ้นด้านบน