ไทยพีบีเอส และ ณัฎฐา โกมลวาทิน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลบุคคล หน่วยงานและสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คุณปุณชนิกา ช่วยนุกิจ หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “หน่วยงานที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว” และ คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว” จากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแบบอย่างที่ดีในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสาธารณะที่คำนึงถึงการลดความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จึงมีนโยบายในการนำเสนอข่าวและรายการที่สอดแทรกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความรุนแรง และลดการใช้ภาพ เนื้อหาที่แสดงถึงความขัดแย้ง ความรุนแรง ที่มีต่อ เด็ก สตรี หรือ บุคคลในครอบครัวอยู่เสมอ และคุณณัฏฐา โกมลวาทิน ได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง กำหนดประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว อคติทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศ และทำหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง บริบทของปัญหา และมิติความรุนแรงต่อสตรีในต่างประเทศอีกด้วย

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน