รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2564

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Digital News Excellence Awards 2021)

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวออนไลน์ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 2564

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2021

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2021 ประเภทรายการโทรทัศน์ (ดิจิตอล - ดาวเทียม) จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รายการ “ซีรีส์วิถีคน” ไทยพีบีเอส รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2021

รางวัลจากพิธีมอบโล่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับมอบโล่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”

ตุลาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติยศแก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการออมเป็นที่ประจักษ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับรางวัล “หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการออม” เนื่องในวันออมแห่งชาติ

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ การส่งเสริมเยาวชน “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 13”

กันยายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “ทีวีสีขาว ครั้งที่ 2”

ไทยพีบีเอสได้รับ 6 รางวัล

 • รางวัล “รายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น” : รายการ ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ
 • รางวัล “รายการสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น” : รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
 • รางวัล “รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” : รายการ ไทยศิลป์
 • รางวัล “รายการปกิณกะดีเด่น” : รายการ ยินดีที่ได้รู้จัก
 • รางวัล “พิธีกรหญิงดีเด่น” : อรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการสถานีประชาชน
 • รางวัล “พิธีกรชายดีเด่น” : มาโนช พุฒตาล พิธีกรรายการสามัญชนคนไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส ปลื้ม! คว้า 6 รางวัล “ทีวีสีขาว” ครั้งที่ 2

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “โทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 35 ประจำปี 2563”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล “บทละครโทรทัศน์ดีเด่น” : คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล)

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “ละครปลายจวัก” คว้ารางวัล “บทละครโทรทัศน์ดีเด่น” โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “นาฏราช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563”

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัล “สารคดียอดเยี่ยม” : สารคดี คนชายขอบ ตอน มอแกน ลมหายใจสุดท้าย
 • รางวัล “สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม” : สกู๊ป "ทวงคืนสมบัติชาติจากอุ้งมือสหรัฐฯ"
 • รางวัล “ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม” : คุณณัฎฐา โกมลวาทิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม “นาฏราช ครั้งที่ 12” ประจำปี 2563

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563”

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ประเภทละคร : ละคร “ปลายจวัก”
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทรายการโทรทัศน์ : รายการ “ท้าให้อ่าน The Reading Hero” 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ละครปลายจวัก–รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563

รางวัลจาก “ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ AA ที่ 95.58 คะแนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส ได้ 95.58 คะแนน ระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

กรกฎาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานานชาติครั้งที่ 20” ประจำปี 2564

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรสื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จากรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรสื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต”

มิถุนายน

รางวัลจากผลสำรวจ Digital News Report 2021 โดยสถาบันรอยเตอร์ “อันดับ 1 ความไว้วางใจในแบรนด์ (Brand Trust Scores)”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • “อันดับ 1 ความไว้วางใจในแบรนด์ (Brand Trust Scores)” จากผลสำรวจ Digital News Report 2021 โดยสถาบันรอยเตอร์ ที่ให้ YouGov บริษัทวิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูล เมื่อ ม.ค. - ก.พ. 64 จากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจในประเทศไทย จำนวน 2,015 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส ครองอันดับ 1 ความไว้วางใจในแบรนด์จาก Digital News Report 2021 โดยสถาบันรอยเตอร์

รางวัลจากพิธีประกาศเกียรติคุณ “โล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เกียรติยศ “องค์กรที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ในโอกาสวันสถาปนา มธ.

มีนาคม 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “บทความลับคมความคิด ครั้งที่ 14 (รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์)” ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ จากผลงานเรื่อง “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม” โดยนางสาวพิมพิมล ปัญญานะ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ จากผลงานเรื่อง “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยนางลักขณา หมานระเด่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล บทความ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ปี 2563

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทละครโทรทัศน์” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม : "ละครปลายจวัก" รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "TJA Talk" เนื่องในโอกาส "วันนักข่าว"

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ของที่ระลึก ในฐานะองค์กรร่วมจัดงานและสนับสนุนสถานที่ รวมถึงดำเนินการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึก "วันนักข่าว" ให้ไทยพีบีเอส

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563"

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที) จากผลงานเรื่อง “เหมืองหินดงมะไฟ”
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) จากผลงานเรื่อง “ครูฉลบชลัยย์ ชีวิตเพื่อผู้อื่น” รายการความจริงไม่ตาย
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) จากผลงาน สารคดีคนชายขอบ “มอแกน ลมหายใจสุดท้าย”
 • รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต 2 รางวัล จากผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ ช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัล สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

กลับขึ้นด้านบน