รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2564

มีนาคม 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “บทความลับคมความคิด ครั้งที่ 14 (รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์)” ประจำปี 2563

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ จากผลงานเรื่อง “กว่าจะถึงวันเปิดเทอม” โดยนางสาวพิมพิมล ปัญญานะ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดบทความข่าวเชิงวิเคราะห์ จากผลงานเรื่อง “ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน” โดยนางลักขณา หมานระเด่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัล บทความ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ปี 2563

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

  • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ "สื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทละครโทรทัศน์" เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม : "ละครปลายจวัก" รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "TJA Talk" เนื่องในโอกาส "วันนักข่าว"

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

  • ของที่ระลึก ในฐานะองค์กรร่วมจัดงานและสนับสนุนสถานที่ รวมถึงดำเนินการถ่ายทอดสดออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึก "วันนักข่าว" ให้ไทยพีบีเอส

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563"

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

  • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที) จากผลงานเรื่อง “เหมืองหินดงมะไฟ”
  • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) จากผลงานเรื่อง “ครูฉลบชลัยย์ ชีวิตเพื่อผู้อื่น” รายการความจริงไม่ตาย
  • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที) จากผลงาน สารคดีคนชายขอบ “มอแกน ลมหายใจสุดท้าย”
  • รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลทั่วไป และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต 2 รางวัล จากผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ...ความงดงามในเสรีภาพการแสดงออก” ของนายฉัฐพัชร์ สุวรรณยุหะ ช่างภาพข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัล สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

กลับขึ้นด้านบน