ไทยพีบีเอส รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรสื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล โปรดิวเซอร์รายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” และ คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) ผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วยผู้ผลิตรายการจาก บริษัท แมวขยันดี จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลจาก พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานานชาติ ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมอาคารชั้น 9 โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

 

 

สำหรับ ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินงานที่สนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ผลิตรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แนวคิด “บ้านเป็นพลังของใจ ดูแลใจกันที่บ้าน สร้างพลังสู้โควิด-19” โดยนำเสนอเนื้อหาจากตัวแทนของคนหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ ไปเรียนรู้ปัญหา เรียนรู้จากกระบวนการตัดสินใจ การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเติบโตด้วยทัศนคติที่จะกลายเป็นต้นทุนชีวิตของคนในสังคม ดำเนินรายการโดย นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) ร่วมด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่จะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่เข้ามาทดสอบความอดทน ช่วยเสนอทางเลือกและทางออกให้ครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สามารถติดตามรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 21.30 - 22.15 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BaanPaLungJai

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน