ไทยพีบีเอสรับรางวัลอรรธนารีศวร ประจำปี 2562 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ด้านที่ 4 รางวัลสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อสารมวลชน โดยมีคุณเวณิกา วิชัยวัฒนา ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวจากโต๊ะศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เป็นตัวแทนไทยพีบีเอส ขึ้นรับรางวัล ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (ซอยจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานมอบรางวัล ”อรรธนารีศวร” เป็นรางวัลแห่งความหลากหลายทางเพศระดับสากลและระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กร ที่อุทิศตนทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน