ไทยพีบีเอส รับโล่เชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

นางสาวปุญชนิกา ช่วยนุกิจ รักษาการผู้จัดการฝ่ายรายการสถานการณ์และคุณภาพชีวิต ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรมของนายกรัฐมนตรี จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ในการนำหลักการ “บวร” มาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่ง ไทยพีบีเอส เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลิตรายการให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังส่งเสริมเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิถีเกษตร ในกิจกรรม ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day ประจำปี 2563 อีกด้วย

 

 

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน