รายการ “ทันข่าว ไทยพีบีเอส” เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” ประจำปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2563 รายการ “ทันข่าว” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 8) สาขาให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดย คุณมณีนาถ อ่อนพรรณา ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้ารับประทานโล่รางวัลจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล ประธานพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พุทธวิชชาลัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

งานประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง” บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 8) จัดโดย สหพันธ์กรรมการส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค เพื่อมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงาน บุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานด้านการสังคมสงเคราะห์เพื่อส่วนรวม ให้มีกำลังใจและภาคภูมิใจในหน้าที่จิตอาสาต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศมาต่อเนื่อง อาทิ รายการรู้เท่ารู้ทัน รายการแพะเดอะซีรีส์ เป็นต้น

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน