รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2557

เดือนธันวาคม

ประกาศเกียรติคุณ “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 23
ไทยพีบีเอส เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

เดือนพฤศจิกายน

รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ จากผลงานข่าวเรื่อง "ภัยเงียบโฆษณากับความเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็ก" โดยนายพงศ์เมธ ล่องเซ่ง
 • รางวัลรองชนะเลิศ จากผลงานข่าวเรื่อง "ก้าวแรก นักศึกษา-ประชาชน" โดยทีมรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง "(อ)ยากเป็นคนไทย" โดยทีมรายการเปิดปม
 • รางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง "แผนที่สมองของนักมวยเด็ก" โดยนายสุรพงษ์ เพื่อช่อ จากสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์

เดือนกันยายน

รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม
ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสาม สุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม จากข่าว “คดีแพะยาเสพติด นครพนม” และรางวัลเสื้อสามารถ อีก 4 ผลงาน ได้แก่ ข่าวตามหาเด็กหญิงจันหล่า ยง ข่าวแชร์ลูกโซ่ ข่าวขายสินค้าไม่มีคุณภาพ ข่าวคดีแพะ 3 ครอบครัว และ ข่าวหลอกปลูกต้นอินทผลัม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 

รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล คือ

 • รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”
 • รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”
 • รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
  จากผลงาน “เปิดปม จับตาแผนจัดการน้ำ”
 • รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
  จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บางน้ำใส
  จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บุญผ่อง

เดือนกรกฎาคม

รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนันสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว
รายการ “ครอบครัวเดียวกัน Big Family” ออกอากาศทางไทยพีบีเอส คว้ารางวัล Best Corporate for Parenting สุดยอดองค์กรที่สนันสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เดือนมิถุนายน

โล่เกียรติคุณ “UNISDR Media Award”
รายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับโล่เกียรติคุณ “UNISDR Media Award” จากสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557

รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5 (Family Award 2013)
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ


ประเภท รายการ ป3+

 • Super Why

ประเภท รายการ ด6+

 • การ์ตูนรอบรู้กับเจ้าหนูซิด
 • รายการท้าให้อ่าน
 • รายการคิดวิทย์

รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประจำปี 2556
ละครเรื่อง "บุญผ่อง" ได้รับรางวัลสื่อมวลชน สร้างสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2556 "ฐานันดร 4 ทองคำ" ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 

รางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556

 • รางวัลยอดเยี่ยม จากรายการ เปิดปม ตอน เด็กกลางไฟใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
 • รางวัลชมเชยอันดับ 1 จากรายการ เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน เหรียญสองด้านสวนยางประท้วง

เดือนพฤษภาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึก แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เนื่องในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนโครงการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 


รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12
ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าว รายการที่นี่ไทยพีบีเอส เข้ารับมอบโล่รางวัล “จำนงค์ ทองประเสริฐ” ด้านการใช้ภาษาไทยดีเด่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เดือนเมษายน

รางวัลข่าวคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
ไทยพีบีเอส รับโล่รางวัล สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2556 จากคณะกรรมการองค์การอิสระ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านนันทนาการ ประจำปี 2556 จากกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2556 โดยไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล จากรายการศึกปีกหมุน ประลองปัญญา และรายการปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

เดือนมีนาคม

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ เนื่องในงานวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบรอบ 80 ปี โดยไทยพีบีเอสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิตยสถานตลอดมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำปี 2556
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุน และเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงชายและหญิง
 • รางวัลนักแสดงประกอบชาย จากละครเรื่อง ยมบาลเรียกพี่ ได้แก่ นายเอกพพันธ์ บรรลือฤทธิ์
 • รางวัลนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง อำแดงเหมือนกับนายริด ได้แก่ นางขนานา นุตาคม

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

 • รางวัลประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลประเภทผู้ประกาศข่าวดีเด่น
 • รางวัลประเภทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น
 • รางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น
 • รางวัลประเภทครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลชนะเลิศ Thailand Sustainable Tourism Award 2013
รายการทั่วถิ่นแดนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Sustainable Tourism Award 2013 ประเภทรางวัลสื่อมวลชนผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

เดือนมกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556
ไทยพีบีเอส คว้า 2 รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556 ได้แก่ รางวัลดีเด่นจากภาพยนตร์สารคดี “ทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน” ตอน “ที่นี่กรุงเทพฯ” และ รางวัลชมเชยจากรายการ “เปิดปม” รายการข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จากผลงานตอน "รอมฎอนกลางไฟใต้" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557

กลับขึ้นด้านบน