รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2557

ธันวาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัล "สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น" ประจำปี 2557

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสได้รับประกาศเกียรติคุณ "สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 23

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง "ภัยเงียบโฆษณากับความเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็ก" โดยนายพงศ์เมธ ล่องเซ่ง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง "ก้าวแรก นักศึกษา-ประชาชน" โดยทีมรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากผลงานข่าวเรื่อง "(อ)ยากเป็นคนไทย" โดยทีมรายการเปิดปม
 • รางวัลชมเชย ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จากผลงานข่าวเรื่อง "แผนที่สมองของนักมวยเด็ก" โดยนายสุรพงษ์ เพื่อช่อ จากสถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 4 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยมประจำปี 2557

กันยายน

รางวัลจากพิธีรับมอบถ้วยรางวัลข่าวสร้างสรรค์สังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับสาม สุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม
  • จากผลงานข่าว "คดีแพะยาเสพติด นครพนม" ผลงานของ น.ส.ธิดารัตน์ ษิณปักษา ผู้สื่อข่าวจากรายการสถานีประชาชน
 • รางวัลเสื้อสามารถระดับมืออาชีพ
  • จากผลงานข่าว "ตามหาเด็กหญิงจันหล่า ยง"
  • จากผลงานข่าว "แชร์ลูกโซ่ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ"
  • จากผลงานข่าว "คดีแพะ 3 ครอบครัว"
  • จากผลงานข่าว "หลอกปลูกต้นอินทผลัม"

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอสคว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับสาม สุดยอดข่าวอาชญากรรม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  • จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”
 • รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว
  • จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”
 • รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
  • จากผลงาน “เปิดปม จับตาแผนจัดการน้ำ”
 • รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
  • จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บางน้ำใส
  • จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บุญผ่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี กองทัพเรือ ประจำปี 2557

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • เครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปี 2557

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สมชัย สุวรรณบรรณ เข้ารับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี จากกองทัพเรือ

กรกฎาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรที่สนันสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล Best Corporate for Parenting สุดยอดองค์กรที่สนันสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว จากรายการ “ครอบครัวเดียวกัน Big Family”

มิถุนายน

โล่เกียรติคุณจากงาน “UNISDR Media Award”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณ “UNISDR Media Award” จากรายการ “รู้สู้ภัยพิบัติ”

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 5 (Family Award 2013)

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • ประเภท รายการ ป3+
  • รายการ Super Why
 • ประเภท รายการ ด6+
  • การ์ตูนรอบรู้กับเจ้าหนูซิด
  • รายการท้าให้อ่าน
  • รายการคิดวิทย์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสื่อมวลชน สร้างสังคมธรรมาธิปไตย ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากละครเรื่อง "บุญผ่อง"

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม จากรายการเปิดปม ตอน เด็กกลางไฟใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
 • รางวัลชมเชยอันดับ 1 จากรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน เหรียญสองด้านสวนยางประท้วง

พฤษภาคม

พิธีพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนโครงการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รับพระราชทานของที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัล “จำนงค์ ทองประเสริฐ” ด้านการใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าว รายการที่นี่ไทยพีบีเอส

เมษายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัล สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2556

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านนันทนาการ ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากรายการศึกปีกหมุน ประลองปัญญา
 • โล่เกียรติคุณ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากรายการปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก

มีนาคม

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ งานวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบรอบ 80 ปี

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุน และเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงชายและหญิง
 • รางวัลนักแสดงประกอบชาย จากละครเรื่อง "ยมบาลเรียกพี่" ได้แก่ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
 • รางวัลนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง "อำแดงเหมือนกับนายริด" ได้แก่ นางชนานา นุตาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 6 รางวัล

 • รางวัลประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลประเภทผู้ประกาศข่าวดีเด่น
 • รางวัลประเภทวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น
 • รางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น
 • รางวัลประเภทครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล Thailand Sustainable Tourism Award 2013

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ Thailand Sustainable Tourism Award 2013 ประเภทรางวัลสื่อมวลชนผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากรายการทั่วถิ่นแดนไทย

มกราคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลดีเด่นจากภาพยนตร์สารคดี “ทางผ่านของบีระ ชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อน” ตอน “ที่นี่กรุงเทพฯ”
 • รางวัลชมเชยจากรายการ “เปิดปม” รายการข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จากผลงานตอน "รอมฎอนกลางไฟใต้"
กลับขึ้นด้านบน