ไทยพีบีเอสได้รับประกาศเกียรติคุณ "สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 23

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นตัวแทนเข้ารับประทานโล่รางวัล "สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2557 โดยช่วงเช้าเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมี คุณปุญชนิกา ช่วยนุกิจ หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ กลุ่มงานฝ่ายผลิตและจัดหารายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นตัวแทนสถานีเข้ารับมอบจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ และช่วงบ่าย นายสมชัย สุวรรณบรรณ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งประทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "Getting to Zero" "เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้" เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ร่วมกัน 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ หรือ อาจกล่าวสั้นๆ ได้ว่า "Ending AIDS" เน้น "ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา" เพื่อยุติปัญหาเอดส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน