ไทยพีบีเอส คว้า 5 รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557

เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลช่อสะอาด ด้านผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว และสาขาละครโทรทัศน์ ประจำปี 2557 โดยมี นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา, นายคณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการกลุ่มข่าว และ นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ เป็นตัวแทนสถานีขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับถึง 5 รางวัล ได้แก่

สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว รวม 3 รางวัล

รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

1.  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”

 

รางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

2.  นายพุทธิฉัตร จินดาวงศ์ จากผลงาน “เปิดปม : รื้อคลองด่าน และ เปิดปม : โคม่าจำนำข้าว และเปิดปม : อวสานจำนำข้าว”

 

รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา

3.  นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา จากผลงาน “เปิดปม จับตาแผนจัดการน้ำ”

 

สาขาละครโทรทัศน์ รวม 2 รางวัล

รางวัลเกียรติบัตร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา

1.  จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บางน้ำใส

2.  จากละครโทรทัศน์ เรื่อง บุญผ่อง

การมอบรางวัลช่อสะอาดในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจคนบันเทิง คนข่าว และสื่อสร้างสรรค์ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อช่วยกันปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้รับชมรายการโทรทัศน์ เกิดทัศนคติสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการสร้างกระแสให้คนในสังคมเกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และเกิดจิตสำนึกร่วมกันว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหาการทุจริตนี้อย่างจริงจังเสียทีนั่นเอง

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน