ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 เพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.ส.ส.ท. รอบสุดท้าย

ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เพื่อสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานของผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาคัดเลือกรอบสุดท้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อไป ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายจะดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้าย โดยเชิญผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ราย เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน