1845 1139 1028 1237 1804 1739 1098 1406 1026 รายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (กรณีขยายเวลา)

รายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (กรณีขยายเวลา)

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จากที่สิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ออกไปเป็นสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครแล้วทั้งสิ้น 2 คน ดังนี้

  1. นายนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
  2. นายวรรณธนพล หิรัญบูรณะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน