รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2559

เดือนธันวาคม

รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี 2559

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี รายการใจเท่ากัน  รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร และละครหมอหงวน...แสงดาวแห่งศรัทธา

เดือนพฤศจิกายน

ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล คือ

 • โล่เกียรติคุณในงาน NSM Alumni Day โดย อพวช. จากรายการ Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์
 • รางวัลสถานีที่ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2559
 • รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทสื่อมวลชน จากรายการสามัญชนคนไทย
 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2559 จากรายการลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี
 • รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอารยสถาปัตย์

เดือนตุลาคม

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • ใบรับรองมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ตามมาตรฐานสากล ISAS BCP 9001

เดือนกันยายน

ผลการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559

ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากข่าวเรื่อง "ทุจริตค้านมโรงเรียนข้ามชาติ"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) เรื่อง"ปัญหามาตรฐานการบินของไทยและสิทธิของผู้โดยสาร"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม เรื่อง "การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้"
 • รางวัลชมเชยประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม เรื่อง "ทุนจีน-ท่องเที่ยวจีน ไทยต้องยอมรับและปรับตัว"

เดือนสิงหาคม

รางวัลคนดีประเทศไทย

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • สาขาสื่อมวลชน ด้านส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายการคิดส์คลับ

เดือนมิถุนายน

รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • รายการเปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.

เดือนพฤษภาคม

รางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 19

ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รางวัลชมเชย ประเภทข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จากผลงานข่าวเรื่อง ลมหายใจสุดท้ายป่าพรุเกาะนางคำ

รางวัลรายการด้านบริโภคดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี

 • รายการตอบโจทย์

เดือนมีนาคม

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30

ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากรายการท้าให้อ่าน
 • รางวัลละครสะท้อนสังคมดีเด่น จากละครสาบควายลายคน

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัวปี 3 Family Awards 2016

ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รายการท้าให้อ่าน
 • รายการคิดวิทย์

เดือนมกราคม

รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล คือ

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว "ผลกระทบเหมืองทองคำ"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน