ส้มโอภูคิ้ง : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

“ส้มโอพันธุ์แดงภูคิ้ง เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจ” นันทวิทย์ ดวงมณี ผู้ใหญ่บ้านบุ่งสิบสี่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ส้มโอพันธุ์ดังกล่าวถูกเล่าผ่านรายการที่นี่บ้านเราเป็นรายการแรก จนทำให้มีคนรู้จักและสนใจมากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน