เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

จากรายการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก สู่ความมั่นคงทางอาหาร เรื่องราวของกัลยา เชอมื่อ ชนเผ่าอาข่า เคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานรายการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก เปิดเผยว่าช่วงที่ทำรายการได้ออกเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อค้นหาเด็ก ๆ ในชุมชนให้พูดถึงอาหารเมนูพื้นถิ่นของตนเอง เพื่อให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญและสานต่ออาหารท้องถิ่น รายการพยายามสื่อสารว่าอาหารก็คือทุกอย่างในร่างกายเรา แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสรรมาอาหารมาใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน

 

กลับขึ้นด้านบน