แลต๊ะแลใต้สู่แรงบันดาลใจของแรปเปอร์ : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

เรื่องราวของ Rapper ที่ฟังเพลงแรปมาตั้งแต่เด็ก และโตมากับเสียงปี่มโนราห์ หนังตะลุง จึงคิดที่จะนำวัฒนธรรมปักษ์ใต้มาเล่าผ่านเพลงแรป ได้ชมรายการแลต๊ะแลใต้ ตอน “เท่งมีสไตล์” จึงได้แรงบันดาลใจในการร้อยเรียงเพลงแรปสำเนียงใต้ขึ้นมา มีการพูดถึงสถานที่สำคัญ ๆ แต่ละจังหวัดทางภาคใต้ ออกมาเป็นเพลงที่สมบูรณ์ร่วมสมัย

 

กลับขึ้นด้านบน