โรงเรียนผู้สูงอายุ : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

ในแต่ละปี หนึ่งในผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จคือผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตระหนักมากที่สุด จนทำให้สามารถลดอัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุในตำบลได้ 100% ด้วยการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน ไทยพีบีเอสเล็งเห็นความสำคัญจึงนำเสนอเรื่องราวนี้ เพื่อหวังให้ชุมชนอื่นๆ ใช้เป็นต้นแบบในการลดปัญหาการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ

 

กลับขึ้นด้านบน