Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด EP.2 : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

เรื่องราวของครูพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒกร ครูโรงเรียนบ้านผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายการ Kids Rangers แล้วนำมาบูรณาการการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับท้องถิ่น ช่วยเพิ่มทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก เพราะรายการมีกิจกรรมตัวอย่างให้เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งรายการตอบโจทย์ครูที่ไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มาโดยตรงได้เป็นอย่างดี

 

กลับขึ้นด้านบน