ดูให้รู้ สื่อการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

“เคยคิดว่าจะพาเด็กทั้งห้องไปญี่ปุ่นได้อย่างไร เมื่อดูรายการดูให้รู้ จึงรู้ว่าเราใช้รายการนี้สื่อสารวัฒนธรรม เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นให้กับเด็ก ๆ ในชั้นเรียนได้” ผศ.วิลาวัณย์ หงส์อนุรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำรายการดูให้รู้มาใช้เป็นสื่อการสอนรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

กลับขึ้นด้านบน