Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด EP.1 : คลิปคุณค่าสื่อสาธารณะ

เรื่องราวของครูเสกสรร ศรีแสวง คุณครูโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ใช้รายการ Kid Rangers เป็นสื่อการสอน จากที่เด็ก ๆ ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ แต่รายการสามารถทำให้พวกเขาชอบในสองวิชานี้ได้ เพราะรายการเอาเรื่องธรรมชาติใกล้ตัวมาขมวดปมเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลังจากดูรายการครูสามารถประยุกต์เข้าสู่บทเรียนได้

กลับขึ้นด้านบน