รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2554

ธันวาคม

รางวัลจากโครงการ “ส่งต่อความดี ไม่มีวันหมด” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเกียรติบัตร “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น”

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการพันแสงรุ้ง และอิฐก้อนแรก

กันยายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริตยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวต่อต้านการทุจริตยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าว "รุกที่พัสดุสวนผึ้ง"
 • รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าวทุจริตบัตรเลขศูนย์
 • รางวัลดีเด่น ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานข่าวทุจริตงบฯ ภัยพิบัติ

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลในงาน Mental Health Media Award 2010

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต สาขาละครโทรทัศน์ ได้แก่ ละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขารายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ จากรายการดนตรีกวีศิลป์

กรกฎาคม 

รางวัลจากพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสิ่งแวดล้อมดีเด่นแก่องค์กรสื่อสารมวลชนและกลุ่มบุคคลดีเด่นประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

มิถุนายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย “ฐานันดร 4 ทองคำ” ประจำปี 2553

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • ประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • รายการตอบโจทย์
  • รายการคุยกับแพะ
  • รายการพื้นที่ชีวิต
 • ประเภทนักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  • คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการด้านความมั่งคง ไทยพีบีเอส

พฤษภาคม

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จากรายการคนสู้โรค

รางวัลจากพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2553

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว “ดต.พ่อครูข้างถนน” โดย ตรีรัตน์ มีบุญ
 • รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว “นักบุญ นางบาป (แท้ง 2002 ชิ้นส่วนทารก)” โดย ธัญญธร สารสิทธิ์, วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรณี ถนัดสำราญ และ สายชล วัชนุชา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว “แกะรอยโจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว” โดย อรณี ถนัดสำราญ และ สายชล วัชนุชา
 • รางวัลชมเชย ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว “ข่าวทลายเครือข่ายเฮโรอีน กลุ่มมูเซอแดง” โดย นริศรา คินิมาน

เมษายน

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2554 “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ”

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ ในฐานะองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม จากผลงานข่าว “ขบวนการบุกรุกที่ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” โดย สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา, สายชล ศรีนวลจันทร์, วรงค์ แย้มอรุณ
 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย จากผลงานข่าว “ทุจริตบัตรเลขศูนย์” โดย สมศักดิ์ ขามกุลา, สมคิด ยะมะเลิศ, สุพิน หมื่นหาวงษ์
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชย จากผลงานข่าว “กองทุนสุขภาพคนไร้สถานะ (รพ.ชายแดน) โดย กลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ

มีนาคม 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25

ไทยพีบีเอสได้รับ 10 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • รางวัลผู้พากย์ภาพยนตร์การ์ตูนดีเด่น ได้แก่ คุณสังวาล เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากการ์ตูนเรื่องรอบรู้กับเจ้าหนูชิด
 • รางวัลผู้บรรยายภาพยนตร์สารคดีดีเด่น ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย จากสารคดีเรื่อง อัศจรรย์แห่งชีวิต
 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น จากรายการกินอยู่คือ
 • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากละครหมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น จากรายการครอบครัวเดียวกัน
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการธิราชเจ้าจอมสยาม
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากรายการพินิจนคร
 • รางวัลพิธีกรประเภททีมดีเด่น ได้แก่ คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ และคุณดวงพร ทรงวิศวะ จากรายการกินอยู่คือ

มกราคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล Top Award 2010

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสถานียอดเยี่ยม ด้านการส่งเสริมความรู้ทั่วไป
 • รางวัลสถานียอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • รางวัลรายการส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอดเยี่ยม ได้แก่ รายการไอไซน์ ฉลาดยกกำลัง 2

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด 2553

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้
 • รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้
กลับขึ้นด้านบน