รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2555

ธันวาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณณาตยา แวววีรคุปต์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน จากรายการพลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ
 • รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน จากรายการเปิดปม
 • รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน จากรายการคุยกับแพะ

รางวัลจากพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ งานรวมพลคนจิตอาสา

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ใบประกาศเกียรติคุณ จากรายการกฤษณะ ทัวร์ยกล้อ

พฤศจิกายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นปี 2555 (Catholic Media Award)

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • โล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากรายการเด็กมีเรื่อง
 • โล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2555 (The Best Child Rights Report Award 2012)

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “สารตะกั่วชายแดน”
  • รางวัลรองชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง “สารตะกั่ว...ภัยเงียบในสนามเด็กเล่น”
 • รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “กินพอดี ไม่มีอ้วน”

ตุลาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2012

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (โทรทัศน์ รายการทั่วไป) จากรายการสถานีสีเขียว

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล “ตาราอวอร์ด”

ไทยพีบีเอสได้รับ 5 รางวัล

 • รางวัลองค์กรที่มีนโยบายการบริหารด้วยหัวใจโพธิสัตว์
 • รางวัลตาราอวอร์ด จากรายการลุยไม่รู้โรย
 • รางวัลตาราอวอร์ด จากรายการครอบครัวเดียวกัน
 • รางวัลตาราอวอร์ด จากรายการพื้นที่ชีวิต
 • รางวัลตาราอวอร์ด จากรายการสถานีประชาชน

กันยายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล

 • รางวัลประเภทสถานีผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ดีเด่น
 • รางวัลประเภทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ดีเด่น ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง
 • รางวัลประเภทนักแสดงนำชาย –หญิง
 • รางวัลทีมข่าวดีเด่น

สิงหาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ จากรายการพันแสงรุ้ง

รางวัลจากพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2554

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 1

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลประเภทส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น จากรายการเวทีสาธารณะ

กรกฎาคม

รางวัลจากพิธีมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้แก่ น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

รางวัลจากพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม จากรายการ Hot Shot Films

มิถุนายน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลฐานันดร 4 ทองคำ

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประเภทสถานีโทรทัศน์ดีเด่น
 • รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการ Spirit of Asia ตอน สายน้ำเดียวกัน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลอินทรีทอง Award ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลอินทรีทอง Award ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ประเภทบุคคล - องค์กรที่มีผลงานด้านสังคมที่สนับสนุน - รณรงค์ในการป้องกันการต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 สาขาสื่อละครโทรทัศน์ จากละครเรื่องหลายชีวิต 

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 6 รางวัล

 • ประเภทสุดยอดข่าวอาชญากรรม เชิงสืบสวน
  • จากผลงานข่าว เริ่มต้นคนหาย "รถหายลงท้ายฆาตรกรต่อเนื่อง"
  • จากผลงานข่าว "ปัญหาบริษัทใต้ร่มโพธิ์"
  • รางวัลชมเชย จากผลงานข่าว "อ้างเบื้องสูงหลอกร่วมทุน"
 • ประเภทสุดยอดข่าวอาชญากรรม เชิงช่วยเหลือสังคม
  • รางวัลอันดับ 2 จากผลงานข่าว "หนุ่มช่างแอร์วัย 18"
  • รางวัลชมเชย จากผลงานข่าว "ตามหาน้องแม็ค"
  • รางวัลเสื้อสามารถ จากผลงานข่าว "ช่วยเหลือโรงเรียนบนดอยด้อยโอกาส"

พฤษภาคม

รางวัลจากพิธีพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รับพระราชทานของที่ระลึก จากความอนุเคราะห์และสนับสนุนมูลนิธิ

รางวัลจากพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากรายการคุยกับแพะ

รางวัลจากพิธีพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รับพระราชทานของที่ระลึก จากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

เมษายน

รางวัลจากพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • เข็มเชิดชูเกียรติ จากรายการครอบครัวเดียวกัน

รางวัลจากพิธีมอบโล่สื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่สื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • โล่เกียรติยศ รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ จากผลงานสารคดี "รอยร้าวชายแดนใต้"
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ จากผลงานสารคดี "ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม" 
 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ จากผลงานสารคดี "ไม้พะยูงข้ามชาติ"

มีนาคม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลเมขลา ประจำปี 2554 

ไทยพีบีเอสได้รับ 11 รางวัล

 • รางวัลสถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริม ที่การแสดงออกทางความคิด
  ของประชาชนดีเด่น
 • รางวัลมณีเมขลา พิธีกรข่าวเศรษฐกิจดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย
 • รางวัลพิธีกรข่าวหญิงเมขลามหานิยม ได้แก่ คุณณัฐฐา โกมลวาทิน
 • รางวัลทอล์คโชว์มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม จากวิพากษ์ วีรชนคนถูกลืม จากผลงาน ขุนรองปลัดชู
 • รางวัลสารคดีดีเด่นยอดนิยม จากรายการ Spirit Of Asia
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นยอดนิยม จากรายการพันแสงรุ้ง
 • รางวัลมณีเมขลา ประเภทบุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น ได้แก่ โสภณ ฉิมจินดา จากรายการล้อเล่นโลก
 • รางวัลละครส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นยอดนิยม จากละครความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์
 • รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี จากละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม
 • รางวัลนักแสดงนำหญิงเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ โฟกัส จิระกุล จากละครพระอาทิตย์คืนแรม
 • รางวัลนักแสดงนำชายเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ศิรชัช เจียรถาวร (ไมเคิล) จากละครพระอาทิตย์คืนแรม

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ประเภทผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • รางวัลผู้แสดงนำหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ จากละครเรื่องม.6/2 ส.อ.ว.ห้อง 2 รุ่น 44

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว Parent of the year

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว Parent of the year ประเภท Best Corporate for Parenting จากรายการครอบครัวเดียวกัน (บิ๊กแฟมิลี่)

รางวัลจากโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2554 จากฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

กุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011 ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับการชมในช่วงวัย 3-5 ปี (ป3+) จากรายการรอบรู้เจ้าหนูชิด
 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011 ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับการรับชมในช่วงวัย 6-12 ปี (ด6+) จากรายการกล่องนักคิด
 • รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011 ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมด้านความรักสามัคคี จากรายการครอบครัวเดียวกัน 

รางวัลจากพิธีมอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยกองทัพภาคที่ 1

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554

ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล 

 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลการรายงานข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากรายการพื้นที่ชีวิต
 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ได้แก่ คุณอรอุมา เกษตรพืชผล จากรายการสถานีประชาชน 

รางวัลจากพิธีมอบโล่เกียรติยศ “ฉันรักประชาชน” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่เกียรติยศ “ฉันรักประชาชน”

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลสุดสัปดาห์ Young & Smart Vote 2011

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลสุดสัปดาห์ Young & Smart Vote 2011 ประเภทรายการโทรทัศน์ยอดนิยม จากรายการหนังพาไป

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลรายการที่ผู้ชมวางใจ โดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสได้รับ 10 รางวัล 

 • รายการเปิดปม
 • รายการข่าวค่ำไทยพีบีเอส
 • รายการนักข่าวพลเมือง
 • รายการสถานีประชาชน
 • รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 • รายการขนมไทยอะไรเอ่ย
 • รายการคุยกับแพะ
 • รายการท่องโลกกว้าง
 • รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รายการกินอยู่คือ

มกราคม

รางวัลจากพิธีมอบโล่รางวัล โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่รางวัล เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกองทัพบก

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมมนุษยชน สื่อสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน จากรายการคุยกับแพะ รายการสิทธิวิวาทะ รายการสถานีประชาชน

รางวัลจากพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม ส่งเสริมสิทธิเด็ก จากรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน คนไทยพลัดถิ่น เรมะ ปาทาน
 • รางวัลชมเชย จากรายการเปิดปม ตอน เด็กชายขอบ สิทธิ์ที่ไม่ได้เลือก
 • รางวัลชมเชยพิเศษ จากรายการ “เปิดปม ตอน เด็กไร้รัฐ”

รางวัลจากพิธีมอบรางวัล SVN Awards SVN Asia Thailand (Social Venture Network Asia Thailand)

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล SVN Awards SVN Asia Thailand (Social Venture Network Asia Thailand) ประเภทรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อันเนื่องมาจากเป็นสื่อสาธารณะที่ช่วยให้สังคมเข้าถึงความจริงครบด้านทันเวลา
กลับขึ้นด้านบน