รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2555

เดือนธันวาคม

รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ณาตยา แวววีรคุปต์

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน 2555

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ รายการพลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ รายการเปิดปม รายการคุยกับแพะ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555


ใบประกาศเกียรติคุณ สถานที่อารยสถาปัตย์ งานรวมพลคนจิตอาสา โดยรายการกฤษณะ ทัวร์ยกล้อ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

เดือนพฤศจิกายน

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นปี 2555 (Catholic Media Award)

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบโล่รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ให้แก่ รายการ เด็กมีเรื่อง และรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 22 พฤศจิกายน 2555

รางวัล “ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ประจำปี 2555 (The Best Child Rights Report Award 2012)

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

รางวัลข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 2 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “สารตะกั่วชายแดน”
 • รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “สารตะกั่ว...ภัยเงียบในสนามเด็กเล่น”

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “กินพอดี ไม่มีอ้วน”

เดือนตุลาคม

รางวัล Thailand Energy Awards 2012

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2012 รางวัลดีเด่น ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (โทรทัศน์ รายการทั่วไป) ให้แก่รายการ สถานีสีเขียว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555


รางวัล “ตาราอวอร์ด”

เสถียรธรรมสถาน จัดงาน “ตาราอวอร์ด” มอบรางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเชิดชูและยกย่องผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงาม และทำงานด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้ โดยจัดงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล คือ

 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์กรที่มีนโยบายการบริหารด้วยหัวใจโพธิสัตว์
 • รายการลุยไม่รู้โรย
 • รายการครอบครัวเดียวกัน
 • รายการพื้นที่ชีวิต
 • รายการสถานีประชาชน

เดือนกันยายน

รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ

 • รางวัลประเภทสถานีผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ดีเด่น ให้แก่ Thai PBS
 • รางวัลประเภทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ดีเด่น ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง
 • รางวัลประเภทนักแสดงนำชาย –หญิง
 • รางวัลทีมข่าวดีเด่น


เดือนสิงหาคม

รางวัลรรายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ
กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ ให้แก่รายการพันแสงรุ้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2554
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2554 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 1
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานพิฆเนศวร ครั้งที่ 1 มอบรางวัลประเภทส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นดีเด่น ให้แก่รายการเวทีสาธารณะ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555


เดือนกรกฎาคม

เข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม มอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้แก่ น.ส.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 


โล่เกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม มอบโล่เกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ให้แก่รายการ Hot Shot Films เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555


เดือนมิถุนายน

รางวัลฐานันดร 4 ทองคำ

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล จากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ได้แก่

 • ประเภทสถานีโทรทัศน์ดีเด่น
 • ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น Spirit of Asia ตอนสายน้ำเดียวกัน

รางวัลอินทรีทอง Award ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อความมั่นคงมอบรางวัลอินทรีทอง Award ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ให้กับ Thai PBS ในฐานะองค์กรมีผลงานบุคคล องค์กร ที่มีผลงานด้านสังคมที่สนับสนุน รณรงค์ในการป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2555 


รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555
กรมสุขภาพจิต มอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555 สาขาสื่อละครโทรทัศน์ จากละครเรื่องหลายชีวิต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 

รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2554
สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2554 ให้กับรายการสถานีประชาชน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 6 รางวัล คือ


ประเภทสุดยอดข่าวอาชญากรรม เชิงสืบสวน

 • ข่าวเริ่มต้นคนหาย รถหายลงท้ายฆาตรกรต่อเนื่อง
 • ข่าวปัญหาบริษัทใต้ร่มโพธิ์
 • รางวัลชมเชย ข่าวอ้างเบื้องสูงหลอกร่วมทุน

ประเภทสุดยอดข่าวอาชญากรรม เชิงช่วยเหลือสังคม

 • อันดับ 2 ข่าวหนุ่มช่างแอร์วัย 18 ร้อง
 • รางวัลชมเชย ข่าวตามหาน้องแม็ค
 • รับเสื้อสามารถ ข่าวช่วยเหลือ โรงเรียนบนดอยด้อยโอกาส

เดือนพฤษภาคม

รับพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา Thai PBS รับพระราชทานของที่ระลึก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนมูลนิธิ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่วังสวนจิตรลดา

โล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยรายการคุยกับแพะรับประทาน โล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ

รับพระราชทานของที่ระลึก จากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
ไทยพีบีเอสรับพระราชทานของที่ระลึก จากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


เดือนเมษายน

เข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มอบเข็มเชิดชูเกียรติรายการครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555

โล่สื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่ให้ไทยพีบีเอส สื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

รางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2554
มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุไทย มอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2554 ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ 

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ รอยร้าวชายแดนใต้
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวชมเชยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวนชมเชย ไม้พะยูงข้ามชาติ


เดือนมีนาคม

รางวัลเมขลา ประจำปี 2554
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย มอบรางวัลเมขลา ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 12 รางวัล คือ

 • ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริม ที่การแสดงออกทางความคิด
  ของประชาชนดีเด่น
 • ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริม ที่การแสดงออกทางความคิด
  ของประชาชนดีเด่น
 • ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ได้รับรางวัลมณีเมขลาพิธีกรข่าวเศรษฐกิจดีเด่นยอดนิยม
 • ณัฐฐา โกมลวาทิน ได้รับรางวัลพิธีกรข่าวหญิงเมขลามหานิยม
 • วิพากษ์ วีรชนคนถูกลืม จากขุนรองปลัดชู ได้รับรางวัลทอล์คโชว์มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม
 • Spirit Of Asia ได้รับรางวัลสารคดี ดีเด่นยอดนิยม
 • รายการพันแสงรุ้ง ได้รับรางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นยอดนิยม
 • โสภณ ฉิมจินดา จากรายการล้อเล่นโลก ได้รับรางวัลมณีเมขลาประเภทบุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น
 • ละครความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์ ได้รับรางวัลละครส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นยอดนิยม
 • ละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม ได้รับรางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี
 • โฟกัส จิระกุล จากละครพระอาทิตย์คืนแรม ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงเมขลามหานิยมแห่งปี
 • ศิรชัช เจียรถาวร (ไมเคิล) จากละครพระอาทิตย์คืนแรม ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายเมขลามหานิยมแห่งปี

รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ

 • ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • ราชบัณฑิตยสถาน มอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ ให้กับไทยพีบีเอส ในฐานะผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • รางวัลผู้แสดงนำหญิง ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • จากละครเรื่องม.6/2 ส.อ.ว.ห้อง 2 รุ่น 44 คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555


รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว Parent of the year
บมจ. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง มอบรางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว Parent of the year รายการครอบครัวเดียวกัน (บิ๊กแฟมิลี่) ประเภท Best Corporate for Parenting 


รางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2554
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น มอบรางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี 2554 ให้ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ


เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011

เครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ มอบรางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 3 Family Awards 2011 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ ร.ร. รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับการชมในช่วงวัย 3-5 ปี (ป3+)รายการรอบรู้เจ้าหนูชิด
 • ประเภทรายการที่เหมาะสำหรับการรับชมในช่วงวัย 6-12 ปี (ด6+)รายการกล่องนักคิด
 • ประเภทรายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมด้านความรักสามัคคี รายการครอบครัวเดียวกัน 

โล่ผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กองทัพภาคที่ 1 มอบโล่แก่ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ที่กองบัญชาการ กองทัพภาคที1

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554
ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ 

 • ประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลการรายงานข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ประเภทรางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รายการพื้นที่ชีวิต
 • ประเภทรางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น คุณอรอุมา เกษตรพืชผล รายการสถานีประชาชน 

โล่เกียรติยศ “ฉันรักประชาชน” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555


รางวัลสุดสัปดาห์ Young & Smart Vote 2011
บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มอบรางวัลสุดสัปดาห์ Young & Smart Vote 2011 ประเภทรายการโทรทัศน์ยอดนิยม ให้กับรายการหนังพาไป เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

รางวัลรายการที่ผู้ชมวางใจ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส มอบรางวัลรายการที่ผู้ชมวางใจ 10 รางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ได้แก่ 

 • รายการเปิดปม
 • รายการข่าวค่ำไทยพีบีเอส
 • รายการนักข่าวพลเมือง
 • รายการสถานีประชาชน
 • รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
 • รายการขนมไทยอะไรเอ่ย
 • รายการคุยกับแพะ
 • รายการท่องโลกกว้าง
 • รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รายการกินอยู่คือ

เดือนมกราคม

กรมกิจการพลเรือนทหารบกมอบโล่ ให้แก่ไทยพีบีเอส เพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่ให้การสนับสนุนกองทัพบก


รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ปี 2554) มอบรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้แก่รายการคุยกับแพะ รายการสิทธิวิวาทะรายการสถานีประชาชน ประเภทองค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมมนุษยชน สื่อสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก

สถาบันอิศรา (ปี 2554) มอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รางวัลยอดเยี่ยม ส่งเสริมสิทธิเด็ก รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอนคนไทยพลัดถิ่น เรมะ ปาทาน
 • รางวัลชมเชย รายการเปิดปม ตอนเด็กชายขอบ สิทธิ์ที่ไม่ได้เลือก
 • รางวัลชมเชยพิเศษ รายการ “เปิดปม ตอน เด็กไร้รัฐ”

รางวัล SVN Awards SVN Asia Thailand (Social Venture Network Asia Thailand)
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล SVN Awards SVN Asia Thailand (Social Venture Network Asia Thailand) ให้กับไทยพีบีเอส ประเภทรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อันเนื่องมาจากเป็นสื่อสาธารณะที่ช่วยให้สังคมเข้าถึงความจริงครบด้านทันเวลา

กลับขึ้นด้านบน