รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2556

เดือนธันวาคม

ประกาศเกียรติคุณ “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น”
จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  

เดือนพฤศจิกายน

รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล จากสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คือ

 • ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 2 รางวัล
 • ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการครอบครัวเดียวกันและลุยไม่รู้โรย 

เดือนตุลาคม

รางวัลสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้านเด็กและเยาวชน
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้านเด็กและเยาวชน จากองค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

เดือนกันยายน

โล่เกียรติคุณ “ศิลปินรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รายการ "สถานีประชาชน"
 • นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรรายการพื้นที่ชีวิต

รางวัลช่อสะอาด

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลช่อสะอาด สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประจำปี 2556 จากรายการเปิดปม

เครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ ประเภทสื่อสารเป็นกิตติมศักดิ์ 

โล่เกียรติคุณ “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”
โดย ไทยพีบีเอส ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จากรายการขนมไทยอะไรเอ่ย

เดือนสิงหาคม

รางวัลจากโครงการประกวด รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2555
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล คือ

รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงช่วยเหลือสังคม

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
  ข่าวช่วยเหลือคนไทยป่วยที่สิงค์โปร ของรายการสถานีประชาชน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่
  ข่าวรื้อคดีแพะยาเสพติด ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลเกียรติยศเสื้อสามารถ
จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 • ข่าวขบวนการค้ายา สวมบัตรประชาชน ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • ข่าวช่วยเหลือครอบครัวหญิงพิการถูกข่มขืน จ.สระแก้ว ของรายการสถานีประชาชน
 • ข่าวข้อกำหนดกรุงเทพ รูปแบบปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ของโต๊ะข่าวอาชญากรรม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รางวัลจากโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ รายการคิดวิทย์ รายการสถานีสีเขียว รายการไอซายน์ฉลาดยกกำลังสอง และรายการสั้น ชุด ความรู้ภัยพิบัติ 

เดือนมิถุนายน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล คือ

 • รายการชั่วโมงทำกิน
  ได้รับรางวัลประเภท >> รายการวิเคราะห์ เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น
 • รายการ ดนตรี กวี ศิลป์
  ได้รับรางวัลประเภท >> รายการดนตรีดีเด่น
 • รายการย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว
  ได้รับรางวัลประเภท >> รายการสั้นส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น
 • รายการกีฬาและนันทนาการ-ถ่ายทอดเรือยาว
  ได้รับรางวัลประเภท >> รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น
 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  ได้รับรางวัลประเภท >> สถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว

รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2555 “ฐานันดร 4 ทองคำ”
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รายการเมืองใจดี
 • รายการประกาศภาวะฉุกคิด

เดือนพฤษภาคม

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 25 ประจำปี 2555
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 8 รางวัล คือ


รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลสถานีโทรทัศน์เมขลามหานิยมแห่งปี ด้านส่งเสริมคุณค่าชีวิตและเปิดโลกทัศน์ประชาชนแห่งปี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 • รางวัลผู้กำกับเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ วินัย ปฐมบูรณ์ จากละครโหมโรง
 • รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง
 • รางวัลองค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง

รางวัลมณีเมขลาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครโหมโรง
 • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครอำแดงเหมือนกับนายริด
 • รางวัลรายการแอนิเมชั่นดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 • รางวัลดารานำหญิงดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ สายป่าน-อภิญญา สกุลเจริญสุข จากละครอำแดงเหมือนกับนายริด

เดือนเมษายน

โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ไทยพีบีเอส รับโล่รางวัล “สื่อมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)


รางวัล “แสงชัย สุนทรวัฒน์" ประจำปี 2555

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม คือ

 • เรื่อง “พิพาทธรณีสงฆ์” จากรายการเปิดปม
 • เรื่อง “ตามหาสันติภาพ ที่ปัตตานี ตอน สายบุรี” จากรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย

เดือนมีนาคม

รางวัล ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ประจำปี 2013 (Nine entertain awards 2013)
ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลจากเวที ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด ประจำปี 2013 รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง ตามแนวคิด “หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม” ในสาขาละครโทรทัศน์แห่งปี จากละครเรื่อง “อำแดงเหมือนกับนายริด”


รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชายประเภทรายการโทรทัศน์
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • ประเภทละครโทรทัศน์ จากละครเรื่อง “อำแดงเหมือนกับนายริด”
 • ประเภทรายการโทรทัศน์ จากรายการ “คนละดาวเดียวกัน”

รางวัล "ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ" ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555
โดย ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัล คือ

 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรางวัลองค์กรผู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงชายและหญิงเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลนักแสดงประกอบชาย จากละครเรื่อง ปู่ณัฐ ได้แก่ นางสาวสาวิตรี สามิภักดิ์
 • รางวัลนักแสดงประกอบหญิง จากละครเรื่อง ปู่ณัฐ ได้แก่ นายรอง เค้ามูลคดี

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัล "ป๋วย อึ๊งภากรณ์"
ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลอันดับที่ 1 จากการรายงานข่าว “ทุจริตตรวจรับข้าว” ประเภทสื่อโทรทัศน์ ที่จัดขึ้นโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย


รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว (Best Corporate for Parenting)
ไทยพีบีเอสได้รับ รางวัลสุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว จากรายการครอบครัวเดียวกัน ตอกย้ำคุณภาพของรายการไทยพีบีเอส ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งประโยชน์และเนื้อหาที่ดี ต่อเยาวชนและครอบครัว

งานสัปดาห์สตรีสากล ประจำปี 2556
โดย ณาตยา แวววีรคุปต์ บรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลในสาขาสื่อมวลชน จากการเปิดพื้นที่ และให้โอกาสกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้ใช้สิทธิ เสรีภาพที่มี หยิบยกประเด็นการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อนำเสนอวิกฤตของปัญหา ในรายการ “เวทีสาธารณะ” และ รายการ “เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย”

เดือนมกราคม

รางวัลข่าว - ภาพข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2554 - 2555
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศข่าวอาชญากรรมยอดเยี่ยม ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากรายการเปิดปม ตอน ผู้พิทักษ์ลักลอบตัดไม้
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการเปิดปม ตอน ขบวนการค้าตัวนิ่ม"

โล่ที่ระลึก งานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ครบ 31 ปี
กรมกิจการพลเรือนทหารบกในกองบัญชาการกองทัพบก 14 มกราคม 2556


งานครบรอบ 33 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

 • รางวัลข่าวยอดเยี่ยมประเภทสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2554-2555 รายการเปิดปม ตอนผู้พิทักษ์ลักลอบตัดไม้
 • รางวัลข่าวยอดเยี่ยมอันดับสอง รายการเปิดปม ตอนขบวนการค้าตัวนิ่ม

รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 Family Awards 2012
รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 Family Awards 2012 โดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 7 รางวัล ประเภทรายการที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ได้แก่

 • การ์ตูน The Baby Triplets
 • รายการ Yes No OK
 • รายการคิดวิทย์
 • รายการวิตามินข่าว
 • รายการท้าให้อ่าน
 • Little Chef : ปรุงคำ ปรุงเสียง (อยู่ในรายการขบวนการฟันน้ำนม)
 • รายการมหัศจรรย์เส้นเล็ก
กลับขึ้นด้านบน