ไทยพีบีเอสจัดโครงการ “รวมพล คนอาสา ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จากผลสำเร็จเนื่องในกิจกรรมค่ายนกอาสา ภายใต้โครงการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” ที่ไทยพีบีเอสได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำให้กับชุมชนผ่านมาทั้ง 6 ค่าย 6 จังหวัด ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 จนต่อยอดมาถึงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยฝ่ายเครือข่ายทุนทางสังคม ร่วมกับฝ่ายกิจการทางสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เครือข่ายข้าราชการ ชุมชน นักเรียน อำเภอศรีสวัสดิ์ ข้าราชการจากรัฐสภา ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 สโมสรโรตาแร็คท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยาวชนโครงการ Move world Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม พนักงานโรงงานน้ำตาลท่ามะกา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในโครงการ “รวมพล คนอาสา ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการร่วมมือกันกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ทำกิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 11 ฝาย เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีสภาพแวดล้อมกลับคืนสู่ความสมดุล สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน