ไทยพีบีเอสส่งมอบทีวีเพื่อการศึกษาสู่อีสาน-ใต้ เตรียมพร้อมทำความรู้จัก “ALTV” ช่อง 4

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับมูลนิธิไทยพีบีเอส นำทีมลงพื้นที่ไปยังภาคอีสานและภาคใต้ในกิจกรรม “เรียนทางทีวีที่ไหนก็เรียนได้กับไทยพีบีเอส” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดกิจกรรมแนะนำและปรับจูนสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมส่งมอบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ DLTV ได้ในช่วงเลื่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 


นอกจากนี้ไทยพีบีเอสได้แนะนำวิธีการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมพร้อมทำความรู้จักกับ “ALTV” ทีวีเรียนสนุก ทางช่องหมายเลข 4 ที่กำลังจะออกอากาศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

 

 

 

สำหรับกิจกรรม “เรียนทางทีวีที่ไหนก็เรียนได้กับไทยพีบีเอส” ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวภูมิภาค ไทยพีบีเอส (ศูนย์ข่าวภาคใต้และศูนย์ข่าวภาคอีสาน) สำนักวิศวกรรม และมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อส่งมอบโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษา โดยในพื้นที่ภาคอีสาน จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในพื้นที่ภาคใต้ จัดกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงสุดเขื่อนบางลาง อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านต้นโตนด อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยแต่ละโรงเรียนมีข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ อยู่บนพื้นที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการศึกษา บางโรงเรียนมีเพียงอาคารเรียนเดียว ผู้ปกครองและนักเรียนในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจทำให้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาทางออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ

 

 

 

นอกจากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อมอบสื่อการเรียนการสอนแล้ว สำนักวิศวกรรมไทยพีบีเอส ยังขยายกิจกรรมไปตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อแนะนำวิธีการปรับจูนสัญญาณโทรทัศน์และติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งไทยพีบีเอสจะจัดกิจกรรม “เรียนทางทีวีที่ไหนก็เรียนได้กับไทยพีบีเอส” ในพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน