เชิญชวนผู้สูงวัยหัวใจยังเก๋าร่วม Workshop เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 มี.ค. 60

ไทยพีบีเอสเชิญชวนผู้สูงวัยแต่หัวใจยังเก๋ามาร่วม Workshop เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ เช่น เรียนรู้การใช้ Application LINE ในการสื่อขั้นพื้นฐาน ฝึกการถ่ายภาพและแต่งภาพอย่างมืออาชีพกับอาจารย์พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการรู้เท่าทันสื่อ และร่วมฟัง Ted Talk “ยิ่งสูงอายุ ยิ่งมีความสุข” กับป้าปิ๋ว ปราณี ถีติปริวัตร บุคคลที่สูงวัย แต่หัวใจยังเฟี้ยวที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข

วันเวลาจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 12.00 น. Workshop ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ เช่น เรียรู้การใช้ LINE พื้นฐาน ฝึกการถ่ายภาพและแต่งภาพอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์พลกฤษณ์ ชูติพงศ์

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 13.50 น. รับฟังดนตรีบำบัด จากชมรมดนตรีของไทยพีบีเอส

13.50 – 15.00 น. กิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อ” ร่วมเรียนรู้การใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 15.45 น. Ted Talk “ยิ่งสูงอายุ ยิ่งมีความสุข” โดย ป้าปิ๋ว ปราณี ถีติปริวัตร บุคคลที่สูงวัย แต่หัวใจยังเฟี้ยว ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในวัย 67 ปี ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

15.45 – 16.00 น. ถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกัน ปิดงาน

ช่องทางรับสมัคร

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 790 2395

รับจำนวน 100 ท่านเท่านั้น! (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

ไทยพีบีเอส...เชื่อมั่นในพลังผู้สูงวัย
www.thaipbs.or.th/ActiveAging

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน