ไทยพีบีเอสจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ “ โดรน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อสร้างนักบินถ่ายภาพทางอากาศที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ถือเป็นหลักสูตรที่ได้ต่อยอดจาก โครงการ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ที่ได้จัดขึ้นมาร่วม 8 ปี รวมถึงเป็นการนำความรู้ในการใช้โดรนถ่ายภาพข่าวโทรทัศน์และสารคดี มาปรับเป็นหลักสูตรอบรมเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ


ส่วนเนื้อหาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน ทำความเข้าใจด้านกฎหมาย ข้อควรระวังในการใช้งาน เทคนิคการถ่ายภาพ ฝึกบังคับควบคุมโดรน ไปจนถึงจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วางแผนสัมผัสและเข้าใจถึงการใช้งานโดรนถ่ายภาพจริง

รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านวิชาการ พัฒนาบุคคลากรและประชาสังคม กล่าวว่า

ถือเป็นหลักการของสื่อสาธารณะอยู่แล้ว ที่จะให้บริการสาธารณะในเรื่องของการอบรมให้ความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชน การอบรมโดรนหรือทักษะการถ่ายภาพด้วยโดรนก็ถือเป็นพันธกิจของไทยพีบีเอสที่จะจัดให้กับสาธารณะ

คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า

เรียกว่าประทับใจทุกคนที่เข้าอบรม เพราะล้วนแต่มีความตั้งใจ โดยเฉพาะก่อนจบงานเราให้แต่ละกลุ่มใช้โดรนสร้างภาพขึ้นมาเอง และดำเนินการสอนวิธีการตัดต่อเพิ่มอีกเล็กน้อย เรียกว่าการเรียนรู้ใน 2 วันที่ผ่านมา มั่นใจว่าผู้เข้าอบรมกลับไปฝึกฝนอีกเล็กน้อยก็สามารถประกอบอาชีพได้เลย

คุณนาวี คอนรัตน์ ผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าวว่า

หลังจากอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการค้นหาผู้บาดเจ็บและสำรวจพื้นที่ กรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ ใช้ดูเส้นทางว่าควรใช้เส้นทางไหน ผู้บาดเจ็บเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ได้ถูกต้องทันเวลาและปลอดภัยสำหรับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ “โดรน” เบื้องต้น รุ่นที่ 2 ได้ปิดรับสมัครลงแล้ว พบกันใหม่ในรุ่นที่ 3 เร็วๆ นี้

สำหรับหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ “โดรน” เบื้องต้น รุ่นที่ 2 ได้ปิดรับสมัครลงแล้ว พบกันใหม่ในรุ่นที่ 3 เร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน