ไทยพีบีเอส จับมือกับ ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังกู้วิกฤตภัยแล้งสร้างองค์กรต้นแบบประหยัดน้ำ

เทปบันทึกภาพงานแถลงข่าว

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 10 องค์กรนำร่องร่วมกับหอการค้าไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จับมือร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งที่หนักสุดในรอบ 20 ปี โดยจัดแคมเปญรณรงค์ประหยัดน้ำภายใต้ชื่อ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” ตั้งเป้าร่วมกันลดการใช้น้ำให้ได้ 30% เพื่อให้มีน้ำใช้พอเพียงในฤดูแล้ง สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้ง พร้อมผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกภาคส่วนณ หอการค้าไทย

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า “สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 58 ถึงปัจจุบัน (23 ก.พ. 59) มีการใช้น้ำไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,868 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือน้ำใช้การได้จนถึงเดือนมิถุนายน 59 ประมาณ 3,068 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก รวมกันประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่า มีพื้นที่ทำนาปรังไปแล้วกว่า 1,960,000 ไร่ มีแนวโน้มทรงตัว ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวแล้ว 240,000 ไร่ ยังคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีกประมาณ 1,720,000 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าปี 2557 และ 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลมารณรงค์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกกิจกรรมการใช้น้ำ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรกรอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก ขอให้งดสูบน้ำเพื่อการทำนาปรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากที่ผลผลิตจะเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ อาจจะไม่เพียงพอใช้ในอนาคต

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า

"ผมประมาณการความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ จะอยู่ที่ 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งความต้องการใช้น้ำสูงกว่าที่มีอยู่ถึง 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร นั่นหมายความว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยว่า “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปัจจุบันมีความพร้อมทุกด้านในการปฏิบัติการฝนหลวง ทั้งซ่อมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ นักบินผ่านการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน และจัดหาสารฝนหลวง เฝ้าติดตามสภาพอากาศทุกวัน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ต้นปี ทำให้สามารถปฏิบัติการฝนหลวง

โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วในช่วง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้รวมทั้งสามารถเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 2 แห่งก่อนกำหนด ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ สำหรับหน่วยอื่นกำหนดเปิดหน่วยปฏิบัติตามแผน คือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั่วประเทศ เป้าหมายการปฏิบัติการนั้นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หอการค้าไทย และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดทำโครงการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” ขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการลดการใช้น้ำ และแบ่งปันการใช้น้ำในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก้าวฝ่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปด้วยกัน

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) กล่าวว่า

“วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้เป็นวิกฤตร่วมที่คนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันแก้ปัญหา ในฐานะที่ไทยพีบีเอสเป็นสื่อเพื่อสาธารณะ เราต้องสร้างให้ประชาชน ตระหนักรู้ ป้องกัน และร่วมกันหาทางออกในระยะยาว ไทยพีบีเอสจะทำการรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้น้ำลง 30% ภายใต้โครงการแบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง เพื่อให้มีน้ำใช้พอเพียงในฤดูแล้ง"

พร้อมกันนี้ไทยพีบีเอสได้จัดตั้ง War Room เพื่อติดตามสถานการณ์การใช้น้ำของประชาชนใน 76 จังหวัด และรวบรวมข้อมูลแนวทางการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน โดยที่ไทยพีบีเอสจะปรับผังรายการ เพื่อนำเสนอข่าวปัญหาภัยแล้งให้เห็นถึงสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขในทุกช่วงของการนำเสนอข่าว รวมทั้งจะมีรายการ "รู้ สู้ ภัยแล้ง" ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 18.30 - 19.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เหตุผลสำคัญที่เราเข้าร่วมโครงการเพราะหอการค้าไทยเป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจทั่วประเทศ มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เราจึงคาดหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้จะเป็นการปลุกพลังของภาคธุรกิจ ในการมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้น้ำอย่างประหยัดและการแบ่งปันทรัพยากรอันมีค่าร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมของหอการค้าไทยในการรณรงค์ คือการให้ภาคธุรกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลดการใช้น้ำประปา 30%

โดยหอการค้าไทยได้สร้างต้นแบบ 10 ธุรกิจนำร่องของโครงการ ในส่วนภูมิภาค ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด ในการสร้างธุรกิจต้นแบบลดการใช้น้ำให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งเราก็มีความมุ่งหวังที่จะช่วยให้สังคมไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน และการรณรงค์ลดการใช้น้ำจะเป็นการสร้างพลังในการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างประหยัด มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

รวมรายการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง”

10 องค์กรภาคเอกชนนำร่อง อาสาเป็นองค์กรต้นแบบลดการใช้น้ำ 30% 

 • กลุ่มมิตรผล
 • SCG
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Central Group
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • เครือเบทาโกร
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • สมาคมโรงแรมไทย
 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

องค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ :

 • หอการค้าไทย
 • ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิต

องค์กรภาครัฐที่ร่วมโครงการ :

 • กรมชลประทาน
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

www.thaipbs.or.th/WaterSharing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน