มติคณะกรรมการสรรหา ผอ. ส.ส.ท. คัดเลือก 5 คน เสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณารอบสุดท้าย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และรับฟังวิสัยทัศน์ผู้สมัครทั้ง 13 คน เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและกลั่นกรองคัดเลือกให้เหลือผู้เหมาะสม จำนวน 5 คน ดังนี้

  1. ผศ.นลินี สีตะสุวรรณ >> คุณสมบัติผู้สมัคร
  2. นายสุระ เกนทะนะศิล >> คุณสมบัติผู้สมัคร
  3. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ >> คุณสมบัติผู้สมัคร
  4. นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค >> คุณสมบัติผู้สมัคร
  5. นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ >> คุณสมบัติผู้สมัคร

การสรรหาในรอบสุดท้าย จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก ทั้ง 5 คน จะเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มกราคม 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน