กสม. ร่วม 7 องค์กรเครือข่าย จัดประกวด TikTok แคมเปญ "ฮักบ่Hate"

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย, บริษัท TikTok Thailand, บริษัท เทลสกอร์ จำกัด, COFACT ประเทศไทย, มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ประเทศไทย จัดประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ภายใต้แคมเปญ "ฮักบ่Hate" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อออนไลน์เพื่อแบ่งปันมุมมอง ความเข้าใจ และความตระหนักต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนร่วมกัน


หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เรื่อง Hate speech

  1. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คลิป และมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพียง 1 ประเภทรางวัล
  2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok : สานักงาน กสม. (@nhrc_thailand)
  3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดควรมีความยาวไม่เกิน ๑ นาที
  4. ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ตามความเหมาะสม
  5. ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อยุติและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะในการรับมือปัญหา และ/หรือรณรงค์เกี่ยวกับการยุติปัญหาการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech)

  6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีการทำท่าสัญลักษณ์ "มือทาบอกด้านซ้ายที่หัวใจ" สอดแทรกอยู่ในคลิปวิดีโอด้วย ทั้งนี้ สามารถดูแนวทางการทาท่าสัญลักษณ์ประกอบจากคลิปรณรงค์การสื่อสาร ที่ไม่สร้างความเกลียดชัง “ฮักบ่Hate” ได้ที่ TikTok : สานักงาน กสม. (@nhrc_thailand)
  7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาละเมิดต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่ละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรือเทคนิควิธีการผลิตผลงาน โดยผู้จัดการประกวดไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  8. ผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
  9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


โดยส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2567 ติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ที่ TikTok : สำนักงาน กสม. (@nhrc_thailand) และ Facebook Fanpage : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน