เว็บไซต์ "ไทยพีบีเอส เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย" ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอล ลุ้นรางวัลระดับนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ABU Prizes 2023

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ลุ้นรางวัล ABU Prizes 2023 ประเภท Digital Content Awards จากผลงาน "Thai PBS: 2023 General Election – Deciding the Future of Thailand" หรือ เว็บไซต์ "ไทยพีบีเอส เลือกตั้ง 66 เลือกอนาคตประเทศไทย" www.thaipbs.or.th/Election66  ผลงานที่เป็นหนึ่งเดียวจากประเทศไทย


ABU Prizes 2023 คือ เวทีการประกวดระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union: ABU) ซึ่งเป็นสหภาพด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกจาก 57 ประเทศทั่วโลก รวมหน่วยงานสมาชิกทั้งหมด 257 หน่วยงาน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 ซึ่งจะมีพิธีประกาศผลรางวัลรอบตัดสินเพื่อมอบรางวัลในวันที่ 31 ต.ค. 66 ภายในงาน The ABU General Assembly ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 สาขาหลัก ดังนี้

  • สาขา Radio

ประเภท Drama, Podcast, Documentary, News Reporting, Community Service Announcement (CSA), On-Air Personality และ ABU Perspective Award

  • สาขา TV

ประเภท Drama, Documentary, Entertainment, Children, News Reporting, Sports และ ABU Perspective Award

  • สาขา Digital Media

ประเภท Digital Content Award


โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่

  • "Finding Peace in Dying and Living: Hospice Care Services for Patients and Their Families" จาก China Media Group-China Central Television หรือ CMG-CCTV ประเทศจีน
  • "An Animated Series: Living Image of Chinese Myth, Episode 1—Nvwa" จาก China Media Group-China Global Television Network หรือ CMG-CGTN ประเทศจีน
  • "Why We Love Dunhuang" จาก China Media Group-China Radio International หรือ CMG-CRI ประเทศจีน
  • "Thai PBS: 2023 General Election – Deciding the Future of Thailand" จาก Thai Public Broadcasting Service หรือ Thai PBS จากประเทศไทย

ไทยพีบีเอส เปิดตัวเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Election66 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ที่สมดุล เป็นธรรม และรอบด้าน โดยไทยพีบีเอส สร้างแพลตฟอร์มให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของประเทศไทย เพราะการเลือกตั้ง 2566 เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะกำหนดอนาคตของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ดังนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงควรได้รับการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง โดยสามารถเกาะติดสถานการณ์ครบทุกด้านที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว


นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักดิจิทัล ไทยพีบีเอส
กล่าวว่า "นอกจากหน้าจอโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอสแล้ว ดิจิทัลแพลตฟอร์ม คือหนึ่งพื้นที่สำคัญที่เป็นสื่อกลางนำเสนอเนื้อหาในวาระเลือกตั้งและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม โดยเฉพาะในยุคที่ผู้ชมส่วนใหญ่ติดตามสถานการณ์สำคัญผ่านสื่อออนไลน์ ไทยพีบีเอสได้จัดทำเว็บไซต์เลือกตั้ง 2566 และเปิดให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 โดยแบ่งช่วงเนื้อหาเว็บไซต์เป็น 2 ระยะ

ในระยะแรกก่อนวันเลือกตั้ง มุ่งเน้นนำเสนอข่าวสารเลือกตั้ง 66 นอกจากข่าวสถานการณ์ ยังเติมเต็มด้วย 7 บริการพิเศษหลากหลายรูปแบบเพื่อคนไทย อาทิ ชู Data Viz ข้อมูลเลือกตั้งที่เล่าแบบ Interactive ผ่านสื่อผสมในประเด็นที่สังคมสนใจ, การสรุปข้อมูลการเมืองและความรู้การเลือกตั้งในรูปแบบอินโฟกราฟิกให้ดูง่าย เข้าใจง่าย จบในตัว, การใช้ข้อมูล Social Listening จับกระแสบนโซเชียลมีเดียในประเด็นที่อยู่ในความสนใจที่สังคมจับตา, จัดเนื้อหาแบบ Gamification ให้ผู้ชมสนุกและมีส่วนร่วมในคอลัมน์ต่าง ๆ พร้อมด้วยบริการพิเศษ การให้บริการคำศัพท์การเมืองในรูปแบบภาษามือเพื่อคนหูหนวก ตามจุดยืนการเลือกตั้งอย่างเท่าเทียม (Election for All) ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ผ่านการจัดทำคำศัพท์การเมืองใหม่ ๆ ในรูปแบบ Big Sign ภาษามือ..ใหญ่เต็มจอ

กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

ส่วนในระยะที่ 2 คือวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 กับ การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแบบ Realtime ที่เป็นจุดเด่นและได้รับเสียงตอบรับอย่างมาก การนำเสนอข้อมูลคะแนนในทุกพื้นที่ตั้งแต่รายเขตไปจนถึงระดับประเทศ, เลือกดูคะแนนในเขตที่คุณสนใจโดยเฉพาะแบบ Personalized, เจาะลึกคะแนนวิเคราะห์ในพื้นที่จับตา พร้อมวิเคราะห์สูตรจับขั้วรัฐบาลในแบบต่าง ๆ และเปิดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เลือกจัดได้เองแบบ Interactive พร้อมแชร์สูตรในฝันในแบบของคุณ รวมถึงชมสดทุกพื้นที่แบบ Multi-Views ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมการติดตามผลคะแนนเลือกตั้งและสร้างการมีส่วนร่วม ส่งผลให้มียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เลือกตั้ง 66 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ในไทยในวันเลือกตั้งอีกด้วย"

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน