1410 1033 1453 1281 1696 1019 1689 1660 1793 ไทยพีบีเอส ทดลองเทคนิคการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ 4K

ไทยพีบีเอส ทดลองเทคนิคการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ 4K

11.11 น. วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. เริ่มทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินความคมชัดสูง 4K หรือ Ultra High Definition (UHD)


การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ 4K หรือ UHD ในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทางเทคนิค (Technical Trial) เพื่อจัดทำมาตรฐานทางเทคนิค (Parameters) ครอบคลุมทั้งมาตรฐานทางด้านการผลิตรายการ (Production) และมาตรฐานระบบส่งสัญญาณ (Signaling) โดยใช้ระยะเวลาทดลองออกอากาศ 3 เดือน

 

ทั้งนี้พื้นที่ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ 4K ครอบคลุมพื้นที่ 10 กิโลเมตรรัศมีจากเสาส่งโทรทัศน์ สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

หลังจากสิ้นสุดการทดลองออกอากาศแล้ว สำนักวิศวกรรม ส.ส.ท. มีหน้าที่จัดทำรายงานผลการทดลองออกอากาศ เสนอสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต่อไป

 

การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบ 4K มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองทางเทคนิค และจัดทำรายงานมาตรฐานการผลิตรายการและระบบการส่งสัญญาณ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักวิศวกรรม โทร. 02-790-2314-5 หรืออีเมล Technic@thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน