ไทยพีบีเอส จัดเวทีเสวนาภายใต้บริบท “ลดความเหลื่อมล้ำ” 8 ก.ค. นี้ สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรี !

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกันจัดงานเสวนา “เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ” พบกันวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 18.30 น. ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 ฝั่งเหนือ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เพื่อหยิบยกประเด็นปัญหา “รวยกระจุก จนกระจาย” ซึ่งได้รับการพูดถึงและอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน ยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองโลก ความเสื่อมถอยของทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่มีอยู่เดิมมีความเข้มข้นมากขึ้น และกลายเป็นการส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นในอนาคต

งานเสวนา “เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ” จึงจะเป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้เกิดการทำความเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เป็นการขยายพรมแดนความรู้ ความเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำร่วมกัน บนฐานความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง อุปสรรคและปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบาย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมเรียนรู้ความต้องการของประชาชน อันจะเป็นการมองปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง และมิติความต้องการในระดับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ อาทิ คนจนเมือง ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว คนพิการยากจน คนไร้รัฐ-ไร้สถานะ และเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อ “เปิดประตูสู่ความเหลื่อมล้ำ” หาทางออกที่สอดคล้อง เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเสมอภาค รวมถึงความเท่าเทียมให้กับสังคมไทยร่วมกัน ภายในงานพบกับ

09.00 - 15.00 น.

เวทีเสวนาย่อย 5 ประเด็นภายใต้บริบทลดความเหลื่อมล้ำ
- คนจนเมือง
- ปลดล็อก ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
- คนไร้สถานะ
- คนพิการยากจน
- ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว

16.30 - 18.00 น.

วงเสวนา “ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ สู่ทางเลือกของการสร้างสังคมที่เป็นธรรม” ดำเนินรายการโดย คุณเทพชัย หย่อง
- อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
- ศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
- ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

18.00 - 18.20 น.

คุณค่าและความสำคัญของการขับเคลื่อนโจทย์ความเหลื่อมล้ำกับสังคมไทย โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส)

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน