ไทยพีบีเอส จับมือ อพวช. มอบรางวัลประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film #6

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6” ภายใต้แนวคิด “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” ซึ่งเป็นโครงการที่ไทยพีบีเอส และ อพวช. ร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. และ นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงานประกาศรางวัลดังกล่าว ณ ห้อง Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยถ่ายทอดสดทาง Facebook Live @ShortScienceFilm และ @ThaiPBS

 

สำหรับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นจาก ไทยพีบีเอส และ อพวช. เล็งเห็นศักยภาพและพลังในการสื่อสารเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการผลิต “ภาพยนตร์สั้น” เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด เผยแพร่เรื่องราวความรู้ จินตนาการแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนัก ตื่นตัวให้แก่สังคม ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรา

พร้อมทั้งเข้าใจว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ในทุก ๆ โอกาส อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วางฐานความรู้ให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในการได้มาซึ่งภาพยนตร์สั้นคุณภาพดี ฝีมือคนรุ่นใหม่ ใช้เป็น “สื่อ” ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ด้าน นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า

ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งผลงานหนังสั้นวิทยาศาสตร์เข้า ประกวดจากทุก ๆ ทีม จากภาพรวมของผลงานในปีนี้ ทำให้เราเห็นว่าทุกคนมีจินตนาการ เข้าใจเรื่องวิทย์รอบตัวมากขึ้น สามารถหยิบยกมาสื่อสาร เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและได้รับความรู้แบบง่ายและสนุกสนานด้วย ผลงานที่ส่งเข้ามาซึ่งมีรวมทุกประเภทถึง 95 เรื่อง อยากเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ทีม เพราะระหว่างทางที่พวกเราได้สร้างผลงานนั้น แสดงให้เห็นถึงการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝ่าวิกฤตกับปัญหารอบตัวได้ และที่สำคัญทาง อพวช. มุ่งมั่นและตั้งใจมากที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้คิดและทำงานศิลปะด้านการผลิตภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ เราจึงมีรางวัลพิเศษให้กับทีมระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม จะได้ไปเรียนรู้ ดูงาน และพัฒนาหนังของตัวเองที่ค่ายผลิตภาพยนตร์ไทย - ซีรีส์มือรางวัลอีกด้วย ซึ่งขอแสดงความยินดีล่วงหน้าค่ะ

ด้าน นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า

ตอนที่ผมเห็นโครงการ รู้สึกมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการปรับวิธีการสื่อสารในด้านวิทยาศาสตร์ให้น่าสนใจ ซึ่งงานนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของ ไทยพีบีเอส และ อพวช. ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ผมได้เห็นตัวอย่างผลงานแล้วทำให้มีความหวัง ทั้งตัวเด็ก ๆ เองที่จะได้มีประสบการณ์ร่วมงานกับหน่วยงานและบริษัทที่มีประสบการณ์และชื่อเสียง ถ้าน้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมมีความสนใจทำงานด้านนี้ คงได้มีโอกาสร่วมงานกับ ไทยพีบีเอส และไทยพีบีเอสเองก็มีภารกิจสำคัญที่ส่งเสริมให้สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และวิทยาศาสตร์ และขอส่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในกิจกรรมครั้งนี้ในโอกาสต่อไปด้วยครับ

นอกจากนี้ ภายในงานประกาศรางวัลออนไลน์ “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6” ยังมี Mini talk ในหัวข้อ “หนังสั้นแบบไหนที่สังคมต้องการ” จากแขกรับเชิญพิเศษ นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดร.ชนินทร์ สุริยะกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. นายเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ นายคมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ เพื่อให้ความคิดเห็นถึงแนวทางการผลิตภาพยนตร์และการสื่อสารเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเข้าถึงผู้รับชมให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้กำลังใจกับทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ให้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลใน โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 6 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” ได้แก่

ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ และได้คะแนนสูงสุดจากการอบรมทั้ง 4 ครั้ง

โดยจะได้รับมอบทุนการผลิตภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ทีมละ 10,000บาท จำนวน 10 ทีมด้วยกัน ได้แก่

 1. ทีม RAJ24 Studio โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔
 2. ทีม 15 A.M. โรงเรียนวารีเชียงใหม่
 3. ทีม CONJI โรงเรียนนารีนุกูล
 4. ทีม LIMITLESS FILM โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
 5. ทีม The Light of TMK โรงเรียนเทพมงคลรังสี
 6. ทีม 2BOX โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
 7. ทีม SAD SAD โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
 8. ทีม ซัก SCENE โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
 9. ทีม Oneiro Studio โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 10. ทีม ก๋วยจั๊บ โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม

ผลงานประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง Sting of sweet ช่วยด้วยผมมีกลิ่น ทีม Sci-Call จากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง Languishing ฝ่าวิกฤติชีวิตเนือย ๆ ทีม CM COMBAT จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง THE RETUTURN TO LIFE คนยางชีวิต ทีม S.P.T. Entertainment จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ “อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด will” ทีม Mind Bro Team จากโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร

ผลงานประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง Sleep Walking เมื่อรูมเมทฉันละเมอ ทีมแสบหลัง SQUAD จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่องของสมพงษ์ ทีมโคตรเฉิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่องติดเล่นเส้นตาย Life Line ทีมล่าปลาค่อ จากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เรื่อง ฤดูยุงชุม Mosquito season ทีม Futurepast Studio
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง SOLY ทีม Imaginary mind
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่องเกลอ Friends ทีมหลานยายศรี ครีเอชั่น

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในประเภทผลงานประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประเภทอุดมศึกษา (เทียบเท่า) และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามชมผลงานกิจกรรมตลอดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short science film ได้ในรายการ “เรื่องวิทย์หลังเลนส์” ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 ในต้นปี 2565 และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง Facebook @ShortScienceFilm

 • รับชมงานประกาศรางวัลออนไลน์ “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6” ภายใต้แนวคิด “Science around us : ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” อีกครั้งทาง Facebook Live @ShortScienceFilm และ @ThaiPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน