ไทยพีบีเอส มอบ Thai PBS Learning Shelf 2564 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล 150 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส มอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 ให้กับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกระจายชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ชุดสุขภาพและอาชีพที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 150 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้าน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า

ขอบคุณไทยพีบีเอส ที่ได้ส่งมอบชุดการเรียนรู้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 150 แห่ง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะงานอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในชุมชน โดยจะนำชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf นี้ ไปจัดตั้ง และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนต่อไป

สำหรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ที่ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นชุดสุขภาพและอาชีพ โดยต่อยอดรายการของไทยพีบีเอสที่คัดสรรเนื้อหารายการสุขภาพ รายการพัฒนางานอาชีพ และรายการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลวัยทำงานไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ รายการคนสู้โรค รายการสารพันลั่นทุ่ง (บางเขน) รายการ Foodwork รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง เป็นต้น เพื่อประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน